HOME

PRATİK PERVANE YAPIMI 

 

 

 

 

 

PRATİK PERVANE YAPIMI 

Rüzgar türbininde çok gözardı edilen pervane aslında en önemli parçalardan biridir. Kısaca bir karşılaştırma yapılırsa benzin motorlu bir jeneratörde jeneratörü çeviren bu benzin motorunun önemi neyse rüzgar jeneratörleri içinde pervane o kadar öenemlidir. Fakat pervane kesimini herhangi bir marangoza yaptırmak pek mümkün olmayacağından bu işe gönül verenler kendi pervanelerini kendileri kesip hazırlamak durumundadırlar. Zaten amatör ruhun gereği de budur. Aşağıda pervanenin kesimi ve işlemleri teknik resimden anlamayanların da kolayca yapabilmeleri için resimlerle açıklanmıştır. Dikkatlice uygulandığında sonuç almamak mümkün değildir.

Pervane için öncelikle ÇAM, KÖKNAR veya budaksız LADİN temin edilmesi uygun olur.

Kompozit malzeme kullanıldığında sonuçlar daha mükemmel olmaktadır.

İlk olarak pervanenin sadece  bir kanadını işlemekte fayda vardır.

 İlk iş olarak 3,8 cm kalınlığında mümkün olduğunca budaksız yüzeyi temizlenmiş bir lama ağaç seçilir. Ağaç üzerine kurşun kalemle soldan sağa doğru 15 cm bir çizim yapılır. Daha sonra bu çizgiden sağa doğru 15 cm öteye paralele bir çizim daha yapılır. Son olarak bu çizimden öteye 46 cm öteye bir dikey çizim daha yapılır.

Bu aşamada ise alt taraftan 7,5 öteye boydan boya bir paralel çizilir, daha sonra 7, 5 cm öteye bir tane daha çizilir böylelikle pervaneyi oluşturacak ağaç enine 3 parçaya bölünmüş olur.

Şimdi 4,3 cm ileriden işaretleme yapılarak  şekildeki gibi bir çizim yapılır. Bu uç kısım pervanenin merkezine gelen kısımdır.

Şekildeki a noktası ile b noktası daha c ile d noktası birleştirilir.

Sarı bölgenin dışındakiler kesilip atılır.

 

Yukarıdaki şekilde oluşan pervane şimdi inceltilmeye hazırdır.

Şekilde koyu renkler kanat üzerinde daha derinden kazınacak alanları ifade etmektedir.

 

Kanat üzerinden fazla bölgeler alındığında kanadın her kesimi aynı şekilde olmayacaktır. Kolaylık olması açısından kanat merkezi yaklaşık 30 cm ileriden kanat ucuna kadar  özel bir eğimle inceltilir. kanat merkezinden 30 cm, 76 cm ve kanat ucu kesitleri şekilde gösterilmiştir. Bu şekillerin detayı altta açıklanmıştır.

 

Kanatlardan  bir tanesi tamamlandığında diğer kanatlar için örnek oluşturacaktır. Kanat tamamen işlendiğinde yüzey zımparalanarak pürüzsüz hale getirilmeli ve hava koşullarından etkilenmemesi için verniklenmelidir. Kanatların her biri eşit ağırlıkta olmalıdır aksi halde balans sorunu büyük problem yaratabilir.