HOME

   8   Pervane Kanatlarının kesimi

 

 

 

 

 

 8   Pervane Kanatlarının kesimi

hr.jpg

 

Rüzgar tribününde pervane kanatları belki de en önemli parçadır. Rüzgar tribününü süren motordur. Kullanılan kanatlar basit bir uçak pervanesi gibidir bitirildiğinde uçak kanadını andırır. Pervaneleri imal ederken  şunlar unutulmamalıdır: etkinlik, kuvvet, maliyet, malzemenin bulunabilirliği ve yapısı.

Başlamadan önce  birkaç terimin tanımlanması gerekir.

Uç  (tip) pervane kanadının  alternatörden en uzak olan kısmı.

Ön (front)  rüzgara karşı gelen  düşük bir açıyla çarpan bölümü.

Arka (back)  rüzgara dönük olmayan bölüm.

Kök (root) alternatöre bağlı olan en yakın  bölge.

Rüzgara çarpan uç (leading edge) pervanenin rüzgara çarpan kalın ön kısmı.

En çok bulunan 5 x 20 cm’lik  çam veya köknar kerestesinden pervane kanatlarını hazırlamak mümkündür. 5 x 20 cm’lik  kereste  planyadan geçirilip  3,8 x 19 cm’ lik temiz bir lamaya dönüştürülür. Çam ve köknarın kuvvet ve ağırlık karakteristikleri iyidir. Çok ağır veya çok yumuşak ağaçtan uzak durmak gerekir. En iyisi budaksız ladindir, fakat pahalı ve bulması zordur. Ağacın kuru ve mümkün olduğunca budaksız olması tercih edilir.

Pervane kanadı yapımında değişik araçlar kullanılır, olmazsa olmaz olan ise iki saplı rendedir. Keski, çekiç ve oyma takımlarına da ihtiyaç vardır. Şerit testere, planya vs olması işi kolaylaştırır. El aletleri çokluğu projenin  uygulanmasını kolaylaştırır.

Açıklama sadece bir pervane kanadının nasıl hazırlanacağı izah edilmiştir. Diğer iki kanat için de geçerlidir.

  

Keresteyi temin etme !

5 x 20 cm  boyutlarında üç adet tahta yüzeyi temizlenerek  3,8 x 19 cm hale dönüştürülür. Boyları 152 cm olmalıdır.

Pervane kanatları resimdeki gibi kesilir çıkarılır

Yukarıdaki şekil bir kanatçık resmidir.  Bütün boyutlar işaretlenmiştir

Resimde kanatçığın merkeze gelen ucu (kök) gösterilmiştir. Uçtaki açısının 120 derece olmasına dikkat edilir. Fazlalıklar kesilip atılır.

 

 

 

Kanatçığın incelen kalınlığı

Kanatçık merkezindeki kalınlıktan ucuna doğru azalan bir kalınlıktadır. Kanatçık fazla inceltilmemelidir zayıflar. Resimde verilen kalınlıklar kesinlikle en son değerlerdir.

Kanatçık kalınlığı şerit testere ile alınabilir. Şerit testere işi kolaylaştırırken kesin ölçülere inilmesi yine el rendesi ile olacaktır.

Kalınlıkların yukarıdaki ölçü aletiyle ölçülmesi lazımdır. Şerit testere olmadığında el rendesi kullanılarak ve zımpara ile kanat pürüzsüz ölçüye getirilir

Önce kanat önündeki eğim yontulur

Kanadın ucundaki açı yaklaşık 3 derecedir. Ortada yaklaşık 6 dereceye ulaşır. Şekilden takip etmek oldukça kolaydır.

Ağaç üzerinde dilimler şeklinde bir işaretleme yapılarak ve sonra keski ile kırarak kabaca bir kanat yüzeyi oluşturulur. Daha sonra kullanılan rende yardımıyla ikinci bir düzeltme yapılır ve sonra zımpara ile son şekli verilir.

 

Kanatların arkasını yontma

 

yu

yukarıdaki şekildeki kesitlerin nereden alındığının anlaşılması için alttaki resim açıklayıcı olacaktır.

Bütün kaba işlemler tamamlanır. Uç kısımda kanadın eni 7,5 cm’e düşerken kalınlığı da 1,25 cm’e iner.

Arka tarafı yontmada en iyi yol el rendesi  kullanmaktır. En son olarak elektrikli el planyası ile hemen bir rötüş gerebilir.