HOME

   USBCNC MANUEL 5.BÖLÜM

 

 

 

 

 

3.4.2.  Axes 1

Bu sekme ile, yazılıma belirlenmiş eksenler, isimleri ve özellikleri tanıtılır.

 

 

3.4.2.1   Axes

Number of Axes:CNC makineye bağlı eksen sayısını gösterir

R: varsayılan değer için bütün eksen isimlerini  reset eder.

Name: belirtilen G-kod isimleri her eksen için kullanılır. Standart isimler (X, Y, Z, ..)kullanıldığı gibi bazı yazılımlarda bu şekilde gösterilmemiş eksenlerde olabilir.

Function: bir eksene özel bir fonksiyon atanabilir.

 

3.4.3  Axes 2

Adım/birim (steps/units) en önemli ayardır.

 

 

3.4.3.1 Axes

Steps/Units:

Kontrolcünün, makineyi milimetrik veya inç olarak hareket ettirmesi için gereklidir. Bir step motor her dönüşte 200 adım atar. 1/8 mikro adımda ve 5 mm vidanın dönüşü için  gerekli olan birim/adım miktarı 200 x 8/5 = 320

Reverse:

Ters motor dönüşüdür.

İnvert pulse:

Adım sinyallerinin (pals) 0V dan 5V’a veya 5V tan 0Volta ayarlar. Bu bazen “logic high” (5V=aktif) ve “logic low” (0V=aktif) olarak kullanılır.

 

3.4.3.2 Acceleration

Initial speed:

Motorun hızlanma eğilimindeki ilk hızıdır.

Maximum speed:

Hızlanma eğilimindeki motorun maksimum hızlanmasıdır.

Accelleration:

Hızlanma oranıdır.

 

 

3.4.3.3  Backlash

Vida boşluk dengeleme değeri.

 

3.4.3.4 Park positions

Park1:

Birinci park pozisyonu

Park 2:

İkinci park pozisyonu

 

3.4.4  Axes  3

Axes 3, limit anahtarlarının ayarlamasıdır. “Soft Limits” ayarları makinenin çalışma alanı ve homing parametre ayarlarıdır. Operatör ve makine emniyeti için parametrelerin uygulanmasında faydalıdır.

 

 

 

 

 

 

3.4.4.1  Limits

Limit Switch:

Bir limit anahtarı işaretliyse yazılım makineyi o sınırda durdurur.

Limit - :

Makinenin ekranda gösterilen negatif çalışma alanı limitidir.

Limit + :

Makinenin ekranda gösterilen pozitif çalışma alanı limitidir.

 

3.4.4.2  Homing

Enable:

Otomatik home pozisyonuna gelmeyi etkinleştirir.

Sequence:

Ekseninlerin home pozisyonlarına gelme önceliğidir. Pratikte ilkin Z ekseni home pozisyonuna gelerek takımın iş alanından uzaklaştırır, dolayısıyla diğer eksenlere göre önceliklidir.

Speed:

Home pozisyonuna geçerken makinenin hızıdır. Düşük hızda home pozisyonuna geçiş tavsiye edilir. Bir limit anahtarı uyarılmış ise, makine hızlanmaksızın durur.

Direction:

Home hareketinin hangi yöne doğru olacağını belirler.

Set pozistion:

Makinanın çalışma alanı çerçevesi içerisi referans alınarak home anahtarlarının yeri belirlenir.

Go To:

Makinenin home pozisyonundan sonra geçeceği bölge için çapraz yol seçimi. Bu işlemde çapraz yol hızı kullanılır.

Return Distance:

Bir limit anahtarı uyarıldığında, belirlenen uzaklık kadar limit anahtarından geriye kaçar.

Örnek:

Bir makinede limit anahtarlar arasındaki mesafe 500 mm olsun. Her iki uçtan 10 mm tolerans verildiğinde çalışma alanı “limit- = 0” ve “Limit+ =480” olarak ayarlanmıştır. X ekseni mutlak değer aralığı

-10mm’den +490mm = 500mm olur.

 

Home pozisyonu, Pozitif X “Direction=+” yönünde makine limit anahtarını 490mm bölgesinde uyarır. “Return Distance=3” kullanılırsa, X ekseni 3mm gerideyken 487mm bölgesinde anahtara basmış olur.

Bir “Set Position” değeri olarak 487 uygulanmış ise, “Go To=0” ile çapraz hareketle X ekseni negatife doğru 487mm yol alacak, 0mm de duracaktır(bu 10mm, negatif eksenden -10mm uzaktaki limit anahtarının yeridir)

Eğer “Soft Limit” (yazılımdaki limitler) aktifse, 10 mm tolerans, makinenin limit anahtarı uyarılmadan acil durma işlemine geçmeden, makineyi yavaşlatarak durdurma için yeterlidir.

 

3.4.5  Misc

“Misc” sekmesi, G-kod enterpolasyonu (aradeğerleme) ve optimizasyonu (iyileştirme), yavaşlatma ve diğer çeşitli ayarları kapsar.

İnterpolation:

Enterpolasyon yayı olarak hat uzunluğu kullanıldığında Helezon enterpolasyon kullanılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

Speed Tolerance:

G-kod, “F” ilerleme oranından maksimum sapma yüzdesi. Mk1 kontrolcüsü ile yapılan 3D hızlı kazımalarda tamponu korumada kullanılır.

Lookahead Angle:

CNC makinelerin hız düşürmeden çalıştığı açıdır. Örnek: varsayılan 150 derece onikigenin iç açılarından biri olup hız düşürmeden onikigen içi kesilebilir.

Lookehead Radius:

Hız düşürmeden hareket edeceği minimum yarıçap yayıdır.

Optimisation Treshold:

G-Kod işlemcisi çok kapsamlı (detaylı) kodlar üretebilir, çoğunlukla bu kodlar için olan hareketler, makinanın 1 adımda ilerleyeceği mesafeden daha kısa olur. Kontroler yazılımı makine çözünürlüğünden küçük olanları “Optimisation Treshhold” ile gözardı eder.

Pause Dialog:

İşaretliyse, duraklatma alarm göstergesi duraklatmayı gösterir.

Pause Decelerate:

İşaretliyse makine duraklamadan önce yavaşlar.

Stop Decelerate:

İşaretliyse makine durmadan önce yavaşlar.

Measure Speed:

İşaretliyse,yazılım pozisyon değişiminden önceki hızı esas alır.

Time Factor:

Gerçek işlem zamanıyla doğru saptanan işlem zamanını hesaplar.

Check Boundries:

XY kod uzantılarının makine limitleri içerisinde olup olmadığına bakar.

Disable Helix Interpolation:

Helezon enterpolasyonu, geliştirme ve test amacıyla kullanma durumunda çalıştırmaz.

G-Code Editor:

G-kodu işlemek için kullanılır.

 

3.4.5.1  ExtPin

ExtPin sadece  Mk1  kontrolcüsünde bulunur.

Enable:

ExtPin kullanımını etkinleştirir.

İnvert:

Bağlanılacak donanımı seçer. ”ExtPin” normal olarak açık olduğunda (uninverted) veya normalde kapalı olduğunda (inverted)durumundadır.

Is E-Stop:

Donanıma bağlı anahtar “Ext pin”e bağlandığında acil durdurmayı neden olur.

Is Pause:

Donanıma bağlı anahtar “Ext pin”e bağlandığında durdurmaya sebep olur.

Trigger only:

Anlık anahtar,

Eğer işaretliyse,   Basılı tutmak veya tetikleme = ON

                    Bırakmak = OFF

Eğer işaretsizse,   İlk basma veya tetikleme = ON

                    İkinci basma veya tetikleme = OFF

 

 

 

3.4.6  Outputs

Bu sekme kontrölcüden gelen sinyalleri belirler. Ayarlama kontrölcünün donanımına göre farklılık gösterir. Mk1’in 1,2 ve 3 çıkışı vardır. Mk2’nin 7 çıkışı vardır. Mk2/4 kontrolcüsü ise 1,2 ve 7 çıkışı vardır.

 

 

3.4.6.1  Spindle (M3, M4, M5)

Output Pin On/Off:

Kontrolcünün işmilini açıp kapatma (ON/OFF) çıkışlarını belirler.

Output pin Direction:

İşmili yönünü (M3/M4)kontrol eden uçları ayarlar.

Output pin Speed:

İşmili hız kontrolü için çıkış pinini atama.

Min/Max:

İşmili için minimum ve maksimum hız (RPM).

Pause:

Eğer işaretliyse, işmili ON/OFF makineyi duraklatır, işmilinin ON/OFF manuel kontrolüne izin verir.

Delay CW On/Off:

Gecikme periyodu işmilinin saat yönünde dönmesini veya durmasına izin verir. Tek olarak açma (ON) ve kapama (OFF) uygulanabilir.

Delay CCW On/Off:

Gecikme periyodu işmilinin saat yönü tersine dönmesine veya durmasına izin verir. Tek olarak açma (ON) ve kapama (OFF) uygulanabilir.

Use RC controller:

İşmili hız ucuna RC servo veya ESC uyumlu sinyal üretir.

Lo/Hi:

RC servo hız aralığında maksimum ve minimum hız değerleridir.

 

 

3.4.6.2 Coolant (M7, M8, M9)

Output pin Flood:

Soğutma sıvısı ON/OFF (M8) kontrolü için çıkış pinini atama.

Output pin Mist:

Soğutma sisi ON/OFF (M7) kontrolü için çıkış pini atama.

 

3.4.6.3  Pause

Output pin:

Bir çıkış pini atandı ise, “Pause” o pin için bir sinyal üretir. Haricen takılmış olan cihazı uyarmakta kullanılır. Kontroler giriş pinindeki bir sinyal NC programın işleyişini durdurur.

 

3.4.6.3 Motor Enable

Outpin:

Ayarlanmışsa bir etkinleştirme sinyali atanan pine gönderilir. Mk1 kontrolcüsü OUT3’e sinyal gönderir (donanım bölümündeki bölüme bakılabilir)

Mk2 ve Mk2/4’de “ENABLE” pinleri MOTOR konnektörlerine ayrılmıştır.

OnExit:

Emniyet özelliği yazılımı kapatmak için bir E-Stop sinyali gönderir.

 

3.4.6.5  M62, M63, M64, M65

Output pin:

Eğer etkin ise NC programları M62, M63, M64 veya M65 kodlarıyla çıkışları kontrol eder. Kod yapısı  M6x Px Qx  şeklindedir. P çıkışı seçer, Q gönderilen değerden belirlenmiştir.

 

3.4.6.6  Invert Output

Invert:

Pozitif veya negatif lojik seçimi (NO/NC gibi)

 

3.4.7  Limits

Limit seçenekleri, öncelikle donanımdaki normalde  açık (open NO) veya normalde kapalı (closed  NC) kullanımıyla ilgilidir. Bu “invert” kutucuğunun ayarını gerektirir.

Kontrolcü “Normal” veya “single input” modunu kullanır.

 

 

 

 

Normal:

Her anahtar kendi pinine bağlıdır.

Single Input:

Eksenlerin her ikisinin limit anahtarlarının bir pine bağlanmış olmasıdır. Hareket yönü, pozitif veya negatif anahtarlardan birinin uyarılmasından belirlenir.

Single Input/Single Input switch:

Eksenlerden ikisinin limit anahtarları bir pine bağlı olup “SHIFT” pin pozitif veya negatif limitin uyarıldığını belirler. (donanım bölümünde detaylı gösterilmiştir)

 

3.4.8  Jog

Bu sekmede seçenekler, donanımın kullanılmasını ve yazılıma klavye ile müdahale ayarlarını içerir.

Enable:

Klavyeden müdahaleyi etkinleştirir veya etkinleştirmez.

Invert:

Normalde açık (open NO) veya normalde kapalı (closed  NC) anahtar donanımın kullanıcı için klavyeden girişiminde kullanılır.

 

 

Swap:

Pozitif/negatif yöne çevirme.

Decelerate:

Makine üzerindeki anahtara basmakla makine durmak için hızını düşürür.

Distance:

“step” modda, Jog düğmesine bir kere basmakla makine hareket eder.

Max Speed:

Donanımdaki klavye (dışarıdan girilen bilgiler ve hareketlendirme için) kullanıldığında maksimum çapraz geçiş oranları uygulanır. Yazılım klavyesinin hareketlendirme hızları bu seçenekte etkin değildir.

Shift is Step:

İşaretlendiğinde, “SHIFT” anahtar “STEP” hareketlenme moduna geçer. İşaretlenmediğinde eksenler 5-8 hareketlenme yapar.

 

3.4.9 Input

Mk2 kontrolcüsü giriş konnektörü donanım makine anahtarlarının durdurma, başlatma ve beklemede kullanılmasına izin verir

Invert:

Donanım için normalde açık (open NO)ve normalde kapalı (closed NC) seçer.

 

 

Use Pause:

NC programında, anahtarlamayla duraklatma/tekrar başlat’a geçiş yapılır. (INPUT 1)

Use Start:

G-Kod çalışmasının başlaması için uyarı verir. (INPUT 2)

Use Stop:

NC programının çalışmasını “normal” durdurmak için uyarı verir. (INPUT 3)

Use E-Stop:

Makine e-stopunu uyarma ucu. (INPUT 4)

Zorunlu emniyet özelliği

Use Tool Sensor:

Takım sensörü bağlantısı için kullanılan giriş. (INPUT 5)

 

 

3.4.10  Control

Mk2 kontrolcüsünü, Bağlı MPG’ye uyarlama

Invert:

Kullanımda normalde açık (open NO) veya normalde kapalı (closed NC)

 

    

Use E-Stop:

e-stop basıldığında, normal fonksiyonun devam etmesi kesilir, boşa çıkar. Kilitlemek için basılı tutmak gerekir (CTRL 1)

Use Axis Switch:

MPG el çarkı eksen seçimi. (CTRL 2, CTRL 3)

Use Distance Switch:

MPG el çarkı uzaklık seçimi (CTRL 4, CTRL 5)

Use Encoder:

MPG el çarkı enkoderi (CTRL 6, CTRL 7)

Use Button:

Gelecekteki kullanım için.

Manuel ön yükleme modunu kullanabilmek için kontrolcüyü açan (On olması)uyarım. (CTRL 8)

Distance:

Her enkoderin tetiklendiği adımıyla aldığı mesafe.

Max Speed:

Enkoderin maksimum çapraz geçiş aralığı. Eğer enkoder çok hızlı hareket ediyorsa hız kısıtlaması uygulanır.

 

3.4.11  Tools

Bu sekme ile takım tablosu ve veri tablosu oluşturulur.

Number:

G-Kodu içerisinde, kullanılan takımlara verilen bir numaradır.

Name:

İsim takım listesi içerisinde kullanılır.

 

 

Shape:

Açılan menüden takımın şekli seçilir.

Description:

Takım için kullanıcının yazdığı açıklamalardır.

Diameter:

Birim olarak takım çapı

Z Offset, X Offset:

G-Kodu G43/G49 ile kullanılan Takım ofseti. Otomatik takım değiştiricinin takım sensörü kullanmadığı durumlarda sıklıkla kullanılır.

Tool Change X, Y, Z :

Takım değiştiricideki takımın kesin pozisyonu veya manüel bir takım değiştirici kullanıldığında takımın kesin pozisyonu.

 

3.4.12  Tool Change

Bu sekmede manuel veya otomatik takım değiştirme parametreleri ayarlanır.

 

3.4.12.1  Tool Change

Position – Not Set:

Takımdeğiştirici pozisyonu henüz ayarlanmamıştır.

Position-At Park 1, At Park 2:

Takım değişimi (m6), makine sekmede belirtilen park pozisyonuna hareket eder.

Position-At G28, At G30:

Takım değişimi (M6), makine G-kodlarıyla tanımlanan G28 veya G30 bölgesine hareket eder.

Position-At Zero Z:

Z eksen sıfır pozisyonu. Takım değişimi (M6), makine Z eksenini bu bölgeye hareketlendirir.

Position-From Tool Table:

Otomatik takım değiştirme ile birlikte kullanılır. Takım tablosunda takım değiştirme bölgesini tanımlama (tools sekmesine bakınız)

Z Axis First:

Takım kırılmasını önlemek için Z eksenine ilk hareket.

Z Axis only:

Z ekseni tanımlanan pozisyona gider. Diğer eksenler hareket etmez.

Pause:

Manuel takım değiştirme için takım değiştirme bölgesinde makine duraklar.

Tool Length:

Takım değişiminden sonra, sabit takım sensörü ile takım boyu ölçülür.

Auto Return:

Takım değişiminden sonra, makine takım değiştirmeden önceki pozisyona döner.

Auto compensate:

Eğer takım boyu kompenzasyonu gerekiyorsa, G-Kod (G43) aktiftir, bu otomatik olarak yeni takımı ayarlar.

Leave Spindle On:

Eğer aktifse, işmili, makine takım değiştirme pozisyonuna gelene değin döner.

Skip Already Active:

Eğer doğru takım monte edilmişse, takım değiştirme işlem yapmaz.

Use Default tool:

Eğer takım numarası G-Kod takım numarasında yoksa hata rapor edilir. Bu seçenek hatayı önler. Sıfır sayısı varsayılan takım numarası yerine kullanılır. Sıfır numara olmadığında, bütün sıfır parametreleri kullanılır. Çok kullanışlı olan bu seçenekle başka bir makineden G-Kod hatasız yüklenebilir.

 

3.4.12.2  From Tool Table

Bu seçenekler, eğer “From Tool Table” dan “Position” ayarlanmışsa kullanılabilir. Aşağıdaki örneklerde otomatik takım değiştirmenin açıklaması verilmiştir.

Safe height:

Takım değiştirme pozisyonu hareketinde Z eksenine uygulanan değerdir.

Speed:

Takım değiştirme pozisyonu hareketinde uygulanan hız değerdir. Çapraz geçiş hız değeri diğer hareketlerde kullanılır.

Lock:

Çıkış, harici cihazlara “Lock” (kilit) sinyali göndermede kullanılır. Seçilecek gecikme zamanı kilit işlemini tamamlar.

Blow:

Çıkış, harici cihazlar için “Blow” (üfleme) sinyali göndermede kullanılır. Seçilecek gecikme zamanı “blow” işlemini tamamlar.

Move Unloaded:

Takım yüklenmediğinde, parametreler içeri/dışarı bir ofset hareketinin olup olmadığını kontrol eder. İki ofset hareketi mevcuttur.

Move loaded:

Takım yüklendiğinde, parametreler içeri/dışarı bir ofset hareketinin olup olmadığını kontrol eder. İki ofset hareketi mevcuttur.

Örnek:

Operatör güvenliği ve hasarı önlemek açısından otomatik takım değiştirme seçeneklerini ayarlarken biraz dikkatli davranmak gerekmektedir. Çok kullanışlı olan makinenin bu fonksiyonu takdire şayandır. İşlem ana hatlarıyla aşağıdadır.

 

İlk durum-takım yüklenmemiş

 

Adım 1: makine güvenli yüksekliğe ulaşmak için önce Z eksenini hareket ettirir. Hareket maksimum çapraz hız oranındadır. İşmili ON durumunda bırakılmışsa, işmilinin çalışmasını durdurur. Eğer işmili start/stop ile elle kontrol ediliyorsa, “pause” seçeneği işmilini durdurur.

 

Adım 2: Z ekseni için “safe height” değeri kullanılır, makine XY ekseninde çapraz hareketle 1.takım için tanımlanan takım tablosundaki yere hareket eder. Herhangi bir takım yüklenmemişse bir “move unloaded” ofset uygulanabilir. Sıfır, bir veya iki hareket bulunabilir. Z eksen daha sonra aşağıya doğru hareket eder.

 

Adım 3:

Belirlenen çıkışları kullanarak, kontrolcü “lock” sinyali göndererek pensleri açma ve “blow” ile talaşı üfleme yapılabilir. Kısa bir gecikme kullanılarak tam bir üfleme imkanı verilir.

Adım 4:

Makine “takım değiştirme” bölgesine “speed” ile tespit edilmiş oranda hareket eder. Pens takımı tutar.

 

Adım 5:

Tasarlanmış çıkışları kullanma, kontrolcü takım tutucuya “lock” sinyali gönderir ve “blow” sinyali ile talaşları üfletir. Üflemenin tamamlanması için kısa bir geciktirme uygulanır.

 

Adım 6:

Makine “speed” hız miktarıyla takım değiştirmek için takım tablasındaki 1 nolu takıma hareket eder. Bir takım takılmıştır, böylece bir ”move loaded” içerisindeki ofset uygulanmıştır. Sıfır, bir, iki hareket bulunabilir.

 

Adım 7:

Gerekirse, otomatik takım uzunluğu işlemi bu aşamada “tool Length” seçeneği ile girilebilebilir. Böylece takım boyu belirlenir. Makine takım sensörüne doğru hareket eder, takım boyunu ölçer.

 

Adım 8:

Makine ilk pozisyon için, “safe height Z” (güvenli Z yüksekliği) ve çapraz geçiş hızını kullanarak otomatik geri dönüş yapar.

 

Adım 9:

Adım 1’de durursa, makine işmilini çalıştırır. Eğer işmili manuel olarak açılıp kapatılıyorsa, bir duraklatma seçeneği işmilini başlatmaya izin verir.

 

Adım 10:

Z eksen aşağıya doğru ilk pozisyona takımı yerleştirmek ve kesmeye başlamak için hareket eder.

 

Takım yerleştirmesi tamamlandığında, süreç tekrarlanır. Takım yerleştirilmeden önce ilkin boşaltma (çıkartma)yapılır. Takım çıkartması takmasına çok benzer olup ters bir operasyondur.

Z ekseni güvenli yüksekliğe erişir, işmili durur.

Makine 1.takım takım değiştirme pozisyonuna doğru çapraz hareketlenir.

Z ekseni aşağı iner takımı bırakır (yükleme hareketindeki ofseti kullanarak)

“lock” (kilit) ve “debris” (üfleme) ile takım çıkarılır ve talaşlar temizlenir.

Makine “speed” hız aralığında hareket ederek emniyetli Z yüksekliğine ulaşır. İşlem adım 2’den tekrarlanır.

 

3.4.13 Tool Sensor

Bu sekmede, elektronik sensör kullanılarak otomatik takım boyu ölçülür, materyal pozisyonu ve dönüşüm algılanır. Bu işe özgü takım sensörü makine tablasında, çok fonksiyonlu “Movable” modda  veya “fixed” modda kullanılır. Sensör tüm kontrolcü  sürümlerinde kullanılabilir. Bağlantı kontrolcünün bağlantısıyla belirlenir.

 

 

Mk1 kontrolcüsü kullanıcıları takım sensörünü LİMİT pin 5 (-Z)’ye bağlar.

Mk2 ve Mk2/4 kontrolcüsü kullanıcıları takım sensörünü bu işe ayarlanmış olan İNPUT pin 5’e bağlar.

Enable :

Takım sensörlerini etkinleştirir

 

3.4.13.1   Tool Sensor Fixed

Location X,Y

Takım sensörünün kesin yeridir. Otomatik takım boyu işlemi, makineyi bu özel bölgeye hareketlendirir.

Move X, Y:

Bir prob içeri dışarı ofset hareketini ölçer. Bu sensör bölgesinden istenilen yöne bir engelleri önlemede kullanılır.

Set position Z:

Takım sensörünün gerçek Z pozisyonudur. Bu bilinen pozisyon takım boyu hesaplamasını etkiler.

Direction:

Makine XY bölgesine ulaştığında Z ekseni yukarı/aşağı yönde hareket eder.

Safe height:

XY bölgesine çapraz geçişlerde kullanılan güvenli Z değeridir.

Speed:

Dokunma sensörüne hareket sırasında uygulanan hız. Çapraz hız diğer hareketlere uygulanır.

Return:

İşaretlenmişse makine otomatik olarak ilk pozisyona döner.

 

3.4.13.2  Tool Sensor Movable

Offset X,Y:

Sensör ofseti. Bazen takım merkezinden uzağa bir sensör bağlanabilir. Bu genellikle bir USB kamera sensörüdür.

Size:

Sensör uyarıldığında, takım merkezinden malzemeye kadar olan mesafedir.

Örnek:

Eğer takım sensörü 1,6 mm kalınlığında bir pcb ise ve takım yarıçapı 4 mm ise bu değer  1,6+4=5,6mm dir.

Height:

Eğer takım sensörü 1,6 mm kalınlığında basit bir pcb ise, yükseklik= 1,6 mm dir.

Retract:

Makine, sensör temasından sonra geriye hareket eder, bu ilave bir uzaklıktır.

Distance:

Dönüşüm özelliklerini kullanarak, takım sensörüyle kenar ölçümü yapıldığında, iki nokta arasındaki uzaklıktır.

Count:

Kenar ölçme kullanıldığında, ölçülen noktaların miktarıdır.

 

3.4.14  Materials

Simülasyonlar, kullanıcıların tanımladığı malzemeleri bir veri tabanınından kullanır. Gölgeli veya telkafes görünümlü halleri mevcuttur.

Number:

Tanımlanan materyale bir numara atanır.

                                         

Name:

Listede v GUI’de kullanılacak materyale verilen isim.

Desciription:

Operasyon açıklaması.

Kind:

Kullanılan meteryal için ayarlanan renk ve görsel ekrandaki dokudur.

X, Y, Z size:

Meteryal boyutlarıdır.

X, Y, Z position:

Makine tablasındaki meteryalin pozisyonudur.

 

3.4.15  Parameters

Parametre tablosunda değişik ayarlanmış parametreler bulunur. Genellikle bunlar, koordinat sistemleri ve ofsetler gibi kalıcı G-Kod değişkenleridir.

Offset:

Çalışma ofseti

Coordinate system:

Koordinat sistemi G10 L2 G-kodlarıyla tanımlanan ilk başlangıç ayarıdır.

Position G28:

G28 G-koduyla tanımlanan home pozisyonudur.

 

 

Position G30:

G28 G-koduyla tanımlanmış ikincil home pozisyonudur

Offset G92:

G92 G-koduyla tanımlanımlanmış koordinat sistemi ofsetidir.

 

3.4.16   l2C

I2C cihazlarıyla iletişim kurma amaçlıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.17  Notes

Üstteki text kutucuğu açıklanan ayarların adını yazmak amaçlıdır. Kullanıcı görmek istediği başlığı yazar.

Çok fazla ayar dosyası varsa, bu kullanışlı bir seçenektir. Belirtilen aktif ayarlama dosyaları ile doğru dosyaların kontrolü mümkündür.

Daha büyük olan alt panel ayarlarla ilgili kullanıcının uzun notlarını ihtiva eder. Buraya kullanıcı dilediğini yazabilir.

 

 

 

3.4.18  Scripts

Scripts bir koddur, operatörün alışkanlıklarına uygun tanımlanmış işlemlerin çalıştırılmasını izin verir. Her işlem bir kutucuğun işaretlenmesiyle etkin olur.

 

Her işlem bir script dosya adı ile tanımlanır ve aksiyon metodu isimlendirilir. Metotlar  VB (visual basic) scripti ile yazılır.

Script dosyaları “scripts” adlı bir alt dosyada tutulur. Script açıklamaları halen tecrübe safhası için geçerlidir.

 

4 How to..

4.1.1 How to activate, import, request and export license ?

Eğer bir lisans kodunuz yoksa aktivasyon kodu ve seri numarası gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

Eğer kayıt kodu var ise, “license activation” diyalog kutusu açılıp buraya kayıt kodu (registration code) yapıştırılır.

 

 

 

Eğer lisans dosyası var ise ( .dat,  .lic veya  .zip )bunu içe aktarmak mümkündür. Kayıt anahtarı (registration key) veya lisans dosyası arasında fonksiyonel bir fark yoktur.

 

 

Eğer lisansın bir kopyasının yedeği alınmak isteniyorsa lisans dosyası dışa çıkartılır (export)

 

4.1.2. How to connect motor driver with optoisolated inputs ?

Motor sürücüleri opto izolatörlü girişlere nasıl bağlanır ?

 

 

4.1.3 How to connect and setup Output board ?

Çıkış devresi 12 volt güç kaynağına ihtiyaç duyar.

Mk2 controller

Mk2 kontrolcüsü 10 lu bir kablo ile OUTPUT konnektörüne bağlanır çıkış pinleri şu şekilde ayarlanır.

 

 

Mk1 controller

Mk1 kontrolcüsü 16 lı bir kablo ile OUTPUT konnektörüne bağlanır. Eğer 3 röle kullanılıyorsa jamper bağlantısı “1” e ayarlı iken çıkış pinleri şu şekildedir.

 

 2 röle kullanılıyorsa 0-10 V jamperi “S” pozisyona ayarlanır çıkış pinleri şu şekildedir,

 

 

 

4.1.4 How to configure settings for MPG pendant ?

MPG el çarkı sadece Mk2 konrolcüsü ile birlikte kullanılır.

 SON