HOME

USBCNC MANUEL 4.BÖLÜM

 

 

 

 

 

3.3.11.14.4 Offset/Measure Offset Z

Hareketli takım sensörü ile Z ekseni çalışma ofsetinin ölçümü.

3.3.11.14.5  Offset/Sensor Setup

Ana ayarlama panelini kullanmaksızın ortalama uygun, sensör parametrelerini ayarlama imkanı sunar. Takım değiştiğinde, parametreleri değiştirmek için kullanışlı olabilir.

Offset XY:

Sensör ofsetidir. Takım merkezinde bir ofset olduğu düşünülerek bir takım ofseti bağlanabilir. Normal olarak bu usb kamera sensörlerdir.

Size:

Takım yarıçapı+takım sensör ölçüsü= takım merkez yerinden olan toplam uzaklık.

Height:

Takım sensör yüksekliği. Eğer bir PCB (elektronik baskı devre kullanılmışsa, PCB’nin kalınlığıdır.

3.3.11.15 Tools

3.3.11.15.1 Tools/Active

Aktif olarak kullanılan takımları veya boş olanları gösterir.

3.3.11.15.2  Tools/Change

Manuel veya otomatik takım değiştirme işlemini başlatır.

Manuel takım değiştirme durumunda operatörün takım değiştirebilmesi için makine, takım değiştirme pozisyonuna hareketlenir. “Setting” (ayarlar) uygun şekilde düzenlendiğinde takım değiştirmenin otomatik takım değiştirmenin performansına etki eder.

3.3.11.15.3  Tools/Select

Yazılım hangi takımın takılıp takılmadığını algılayamaz. Bu seçenek, işletilecek takım değiştirme işleminde aktif takım durumunu, yazılıma bildirir.

Takım değiştirme komutu gönderilmez. Takım durumu bir alt menüden seçilir. G-kod programı işletildiğinde, takım değiştirme, uygun takımı ister.

3.3.11.15.4 Tools/Zero Tool Offset

Takım ofsetini  sıfırlar.

3.3.11.15.5 Tools/Measure Tool Offset

Sabit takım sensörü ile takım offsetini ölçer. Makine takım sensörüne doğru hareket eder ve ofseti ölçer. “Setting/ToolSensor” seçeneğinde “Return” seçilmişse makine otomatik olarak ilk pozisyonuna döner.

3.3.11.15.6 Tools/Measure Tool Offset Here

O anki bölgeden, hareketli takım sensörünü kullanarak takım ofsetini ölçer. Hareketli takım sensörü operatör tarafından yerleştirilir ve makine ölçüm yapar.

3.3.11.15.7 Tools/Set Tool Offset

Kullanıcının tanımladığı değerler takım ofsetine uygulanır. Option seçeneğinden girilir.

3.3.11.15.8 Tools/Measure Tool length

Sabitlenmiş takım sensörleriyle takım uzunluğunu ve kesin pozisyon belirlenir. Makine takım sensörlerine doğru hareketlenir ve takım boyunu ölçer.

3.3.11.15.9 Tools/Measure Tool Length Here

Hareketli takım sensörleriyle takım boyu ölçülebilir ve o anki bölgedeki kesin pozisyon belirlenebilir. Hareketli takım sensörü operatör tarafından yerleştirilir. Makine ölçüm yapar.

3.3.11.16 Home

Otomatik home işlemini başlatır.

3.3.11.17  Transformation

3.3.11.17.1  Transformation/Transformation Matrix

Matrix tabanlı değişimi o anki G-Code programına uygular.

 

 

3.3.11.17.2 Transformation/Calculate Transformation Matrix

Matrix tabanlı değişimi o anki G-Code programına uygular.

 

 

3.3.11.17.3  Transformation/Calculate Matrix From Points

O anki G-Code programının ölçüp  elde ettiği değerlerden matrix tabanlı değişim hesaplanır.

 

 

3.3.11.17.4 Transformation/Capture&Measure Points/Measure

Hareketli sensörleri kullanarak, ölçme işlemini başlatır.

Measure Edge X- :

X eksenini pozitif yönde hareketlendirir, takım sensörünün temas ettiği noktada durur.

Measure Edge X+ :

X eksenini negatif yönde hareketlendirir, takım sensörünün temas ettiği noktada durur.

Measure Edge Y- :

Y eksenini pozitif yönde hareketlendirir, takım sensörünün temas ettiği noktada durur.

Measure Edge X- :

Y eksenini negatif yönde hareketlendirir, takım sensörünün temas ettiği noktada durur.

 

3.3.11.17.5 Transformation/Capture&Measure Points/Capture

Hareketli sensörler ile ilk noktalar bulunur. USB kamera sensörleri kullanılabilir.

Capture points:

Makinenin o bölgede anlık bilgilerini durum listesinde giriş olarak depolar.

Capture Point X- :

Makinenin o bölgede anlık bilgilerini durum listesinde “Edge X-“ giriş olarak depolar.

Capture Point X+ :

Makinenin o bölgede anlık bilgilerini durum listesinde “Edge X+“ giriş olarak depolar.

Capture Point Y- :

Makinenin o bölgede anlık bilgilerini durum listesinde “Edge Y-“ giriş olarak depolar.

Capture Point Y+ :

Makinenin o bölgede anlık bilgilerini durum listesinde “Edge Y+“ giriş olarak depolar.

 

3.3.11.17.6 Transformation/Capture&Measure Points/Clear

Clear points:

Listede kenarla alakalı olmayan yerleri siler.

Clear point X- :

Listeden “Edge X-“ yerleri siler

Clear point X+ :

Listeden “Edge X+“ yerleri siler

Clear point Y- :

Listeden “Edge Y-“ yerleri siler

Clear point X- :

Listeden “Edge Y+“ yerleri siler

Clear All Points :

Listeye girmiş tüm yerleri siler

 

3.3.11.17.7  Transformation/Capture&Measure Points/Load Points

Bir önceki dönüştürülerek saklanmış matrix noktaları tekrar yükler.

3.3.11.17.8 Transformation/Capture&Measure Points/Save points

Aktif dönüşüm noktaları bilgilerini bir dosyada saklar.

3.3.11.17.9  Transformation/Capture&Measure Points/Show Camera

“Show Camera” ile kamera diyalog penceresi açılır. USB we kamarasına göre tasarlanmıştır, işmili yanında monte edilir aşağıya doğru iş parçasına bakar.

Geniş bir artı ile işaretlenmiş olan kameranın merkezi hassas işaretleme ve ölçüm amaçlıdır.

Panelin ortasında, aşağıya açılan menüden uygun USB web kameraları listesi bulunur. Kameraya uygun filtre seçenekleri de gösterilmiştir. CNC USB yazılımı seçilen web kamerasına göre bir ayar sunar.

Geçerli kamera seçiminden sonra, ekran görüntüsünü kameraya göre değiştirecektir.”Config” aktif olacak, daha fazla ayar imkanı sunacaktır.

Takım sensörü, karmaşık bir yapıda eleman kullanımını gerektirmez. Temel web kamerası yeterlidir. Fazla maliyetli olanları yerleştirmekte hata veya zarar verilebilir.

Kamerayı iş miline yaklaştırmak işmilinin titreşimlerinden etkilenmek demektir. Güçlü yapılar ve elemanları güvenli şekilde monte edebilmek, web kamarası takım sensörlerinde çok önemlidir. Kamera ve kamera kabloları elektrik enterferasyonlarından etkilenebilir.

 

3.3.11.17.10  Transformation/Capture&Measure Points/Sensor

Doğal olarak, sensör parametrelerinin ana ayar panelinden bağımsız ayarlanması gerekir. Takım değiştiğinde “size” ayarlaması gerektiğinde bu çok kullanışlıdır. Ayara gerek kalmaz.

 

Sensor Setup / Offset XY:

Sensör ofseti. Takım sensörü montajında takım merkezine bir ofset varsa. Normalde USB kameralarda kaşılaşılan durumdur.

 

Sensor Setup / Size :

Takım yarıçapı+takım sensör ölçüsü=takım merkezinden malzemeye olan toplam uzaklık

Sensor Setup / Height :

Takım sensör yüksekliği. Eğer bir PCB (elektronik baskı devre) kullanılmışsa bunun kalınlığı.

 

Mark Offset :

Sensör için hesaplanan XY ofset pozisyonunun geçici olarak saklanması.

Read Offset :

Geçici olarak saklanan pozisyon ve hesaplanan XY ofsetini okuma.

3.3.11.18  Soft Limits

Makine ayarlası sırasında soft limits (yazılımla belirlenen lim tler) geçici olarak devre dışı bırakılır. Ayar sırasında, doğru koordinatlar için yeterli yer olmayabilir. Soft limitler eğer aktifse, makinenin limitlerin dışında hareketini önleyecektir.

 

3.3.11.19  Firmware

Ürün güncelleme yazılımı için güncelleme ve doğrulama.

Update :

Yazılım içine gömülü olan sürüm bilgisi ile ürün yazılımını güncelleme.

Verify :

Ürün yazılımını yazılım içerisine yerleştirilmiş sürüm bilgisi ile doğrulama.

Reset:

Kontrolcüyü resetler. Cihaz üzerindeki “reset” düğmesi de aynı işi yapar.

Yazılımı güncellemekle kontrol kartını bozmak veya herhangi bir hasar vermek mümkün değildir.  

Yazılım yüklerken bir hata oluştuğunda, yükleme yeniden yapılabilir.

 

3.3.12  Help menu

Help menu ile doğrudan içeriğe veya internete bağlanarak yardım alınabilir.

G-Kodlar Referanslarla ilgili konulara link verilmiştir.

Yazılım lisans aktivasyonu, yönetimi, güncelleme durumu ve yazılım ile ilgili konulara ait bilgiler desteklenmiştir.

 

 

3.3.12.1  Help

Bu doküman yüklenmeden PDF dçküman okuyucu yüklenmelidir. PDF okuyucu yüklenmeden help dosyalarını okumak mümkün değildir.

 

3.3.12.2  Activate License

“Registration Key” bilgisini girebilmek için Lisans aktivasyon panelini açar. Yazılım satın alındığında, yazılımı ve donanım uyumluluğu için e posta ile bir “Registration key” gönderilir. Epostadan kopyalanan “registrasyon key” açılmış olan aktivasyon paneline yapıştırılır.

 

3.3.12.3  Import License

Alternatif bir bilgisayar için veya yedekleme amacıyla, yazılımın izin verdiği lisans dosyaları içe aktarılır.

 

3.3.12.4  Export License

Alternatif bir bilgisayar için veya yedekleme amacıyla, yazılımın izin verdiği lisans dosyaları dışa aktarılır.

 

3.3.12.5   Log

Yazılım değişik sistem dosyalarını ve ayarlamayla ilgili yazılım uygunluğunu ve performansını muhafaza eder. Bir problem oluştuğunda, bu bilgiler arıza arama ve problem çözümüne yardımcı olur.

 

3.3.12.6 Check For Updates

Yazılım güncellemesini sorgular. Bunun için internet bağlantısı aktif olmalıdır.

CNC USB Yazılımı düzenli olarak gelişim ve düzenlemelerin olup olmadığına bakar.

3.3.12.7  About

Yazılımın logosu yazılım ve donanım sürümünü gösterir. Bir dosyada tutulan bilgilerle arıza arama veya problemlerin çözümü kolaylaşır.

3.4  Setting

“file” altında “setting” seçeneği ile yazılım konfigürasyonu yapılır. Panel yazılım seçeneklerini ve ayarlarını sunar. Ayarlar  otomasyona ve ileri birçok özelliğiyle entegrasyona veya birçok işlemi hızlandırma imkanı verir. Seçenekler kullanıcının makinesine, yardımcı donanıma ve uygulamalarına da bağlıdır.

Bu tür uygulamalardan önce CNC makinanın uygun ayarı sözkonusudur. Hata, ciddi yaralanmalara ve makinede arızalara sebep olur. En güvenli yol, ilk hareket değerlerini maksimum beklenen hareket değerlerinden daha düşük tutmaktır. Acik durdurma ve limit anahtarları iyi konfigüre edilmeli ve yüksek çapraz hareketlerde veya sabit hareketlerde tepkisi işlevsel olmalıdır.

Bu bölümde gösterilen ayarlar örnektir. Emniyet ve uygun ayarlar tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Örneklerde verilen Mk2-9 eksen kontrolcüsü ayarlarıdır. Bir çok ayar diğer kontrolcülerede uygulanabilir. Eğer model bir özel ayarlama gerekiyorsa, bu not ile açıklanmıştır.

Bazı ayarlar donanımla alakalıdır. Bunlar, takım sensörü, klavye ve elöarkı vs gibi donanımları kapsar. Yazılım kurulumundan sonra, donanım uygulanamıyorsa, ayrıca kurulup ayar edilmelidir. Böylesi ilgili konfigürasyon seçeneklerinin bağımsız ayarlanması daha yardımcı olur. Bu durum, emin ve uygun parametrelerin belirlenmesine imkan verir.

3.4.1 General

“general” sekmesi, ölçüm, hız ve G-kod görsel ayarlarında kullanılır.

3.4.1.1 Units

Sistemin ölçüm birimini giriş diyalog kutusundan ayarlar. Hız, ilerleme hızı bu seçilen birim cinsine bağlıdır.

 

 

 

 

3.4.1.2 Speed

Feed:

Varsayılan ilerleme hızı (G01, G02, G03)

Eğer “F” seçilmişse G kodunda belirtilmemiştir.

Traverse:

Çapraz geçiş hızı (G00)

Override:

Geçersiz kılma için G koduna “F”e bir değer verilir

Override Feed Only:

Eğer “Override feed only” işaretlenmişse çapraz veya sabit hız (G00) yukarıda ayarlandığı gibi kalır.

3.4.1.1  Display

Machine Type:

Görüntü ekranında programın G kodunu nasıl yorumlayacağı tanımlanır.

XY-UV Distance:

Sıcak telli makinelerde (köpük kesen çift kuleli) XY (birinci) ve UV (ikinci) kuleler arasındaki mesafe.

Display resolution:

Görüntülenen G kod programının detaylı seviyesidir. Büyük NC programlarda ayarların yüksek seviyede olması tercih edilir.

Hardware DiretX:

DirektX, hızlanmasını çalıştırı veya durdurur. Bazi eski grafik kartları DiretX donanımını desteklemez.

Skin:

Windows için görüntü efektidir. Kullanımı performası etkiler.

3.4.1.4 Default Button

Tanımlanmış değerleri ve parametreleri yüklemede kullanılır.

3.4.1.5 Colors…button

Windows görselliği için ve G-kod paneli için renkleri atama.

Display:

İsimlendirilmis renk örnekleri, görsel elementleri tanımlar ve renklendirir. Renk seçilmiş bir elementten alınabilir. Farklı bir renk seçimi ve ayarlaması ile bu elemente bir yazılım uygulanabilir. Görselleştirilmiş renkler, “default” düğmesine basılarak ilk değerlerine getirilebilir.

 

G-Code:

İsimlendirilmiş renk örnekleri, G-kod kelimelerini ve diğer listelenen elementleri renklerle gösterir. “G-Code” sekmesi ilaveten “enable” seçeneği ile G-kod panelde renklerin kullanılmasına imkan verir. “default1” ve “default2” düğmeleri renk seçeneği için önceden ayarlanmış iki varsayılan değer sunar.

 

 

 

3.4.1.6 Keys.. button

Bilgisayarların oyun anahtarları (jog keys) bu sekme kullanılarak 3 ayara kadar ayarlanabilir.

Standart eksen isimleri A, B, C olarak ayarlanır, bunlar X, Y ve Z eksenlerine karşılık gelir. -/+ sembolleri yönü gösterir.

Örnek: A-B+ bir çapraz harekettir. X negatif Y pozitif yönde hareket eder.

“TestKey” odaklandığında ve bir  tuşa basıldığında, anahtar kodu yukarıdaki kutuda belirir. Bir oyun tuşunu atamak için, listeden bir fonksiyon seçilir (listelenmiş ve anahtar numaralanmış) yukarıdaki “set” kutusunda belirir “set” düğmesine basılarak tanımlama onaylanır. Örneğin:

Sol CTRL tuşu = code 162 W = code 87

“set” listesinden ‘A-B+’ seçilir

Yukarıdaki kutuya 162,87 girilir “set” düğmesine basılır

CTRL+W ile hareket atanır.

3.4.1.7.  IO … button

Bu panel kontrolcüden gelen sinyal durumlarını gösterir

On/Off göstergesi donanıma bağlı olup olmadığını ve diğer ayarlama sekmelerinin “invert” (ters-evrik)seçeneğini gösterir.

 

 

3.4.1.8 Calibration… Button

Bu seçenek eğer adım/birim hesaplamasının gerçekleştirilemediği durumlarda kullanılabilir. Adım/birim hesaplamasından daha fazla doğru sonuç verir.

“calibration” düğmesine basılarak panel açılır. Kalibrasyon yapılacak eksen seçilir. “next” ile bir sonraki aşamaya geçilir.

Yeni adımda, eksendeki hareketin belirlenen uzaklığa ulaşıtığı gözlenir. Varsayılan ayar 100 (mm) dir. “measure” basılarak diğer basamağa geçilir.

 

 

Seçilmiş hareket eksene uygulanır. Gerçek uzaklık eksenin hareketi için girilen değere ulaşılan harekettir. “calculate”e basılarak son aşamaya gelinir.

Kontrol edici yazılım, o eksendeki hareket için hesaplanmış olan “steps per Unit” ayarlarına göre işlem yapar. “set” e basılarak ayarlar uygulanır ve panel kapatılır.