HOME

   USBCNC MANUEL 3.BÖLÜM

 

 

 

 

 

3.3.9.11 Center View

NC programın kapsamındakileri merkezde görüntüler. Hızlıca çalıştırılan faydalı bir uygulamadır istenildiğinde o bölgenin tam görüntüsüne geçilebilir.

 

3.3.9.12 Change View

G kod paneli yatay veya dikey konuma getirilebilir. Ayrıca görüntü oranları korunarak ve G kod listelenerek sunulur. Bu uygulama standart görünüme göre daha kullanışlıdır.

 

3.3.9.13 Simulate

G kod programının animasyonunun başlatıp/durdurma.

Kullanıcı farenin sol tuşu ile tutup çekme, farenin sağ tuşu ile çevirme ve farenin  orta tekeri ile yakınlaşma yaparken simülasyonda herhangi bir duraksama olmaz.

Simülasyon programın kesme hızın etki etmez.

Shift+F12 simülasyonun hızını arttırırken, Ctrl+F12 simülasyon hızını azaltır.

 

3.3.9.14 Window/Jog

Jog panel açıldığında ekranda jog fonksiyonları görünür. Farenin düğmesi basılı tutulduğunda farenin düğmesi bırakılıncaya dek büyük ok gezinir. Köşe düğmeleri birleştirilmiş eksenleri hareket ettirir. Jog kontrolün merkezindeki küçük oklar,  her tık ile tek adım hareket ettirir.

 

3.3.9.15 Window /reset

(Graphical User Interface) kullanıcı arayüzünü varsayılab ölçü ve pozisyona getirir.

 

3.3.9.16 Window/large

Dokunmatik ekranlar için geniş takımyolu ekranı düğmelerinibüyük gösterir.

 

3.3.9.17 Show

G kodu görüntülemede alt menü elemanlarını açmada kullanılır. Çok fazla yardımcı bilgiler sunulmuştur.

 

3.3.9.18  Material

Ayarlar menüsünde tanımlanmış materyaller listesini sunar. Seçilmiş materyaller tel kafes gibi gösterilir, ne kadar kaldığı doku görünüşle gösterilir.

 

3.3.10 Program menu

Program menü G kod fonksiyonları işleme menüsünü sunar. Bir çok durumda istenen ayarlar için gerekli olan sadece parametre girişleridir.

 

Fonksiyonlar NC programı ve işaretlenmiş blokları yönlendirirler. NC program kullanıcı tarafından takım değiştirme veya bekleme kodları olarak bölümlendirilebilir.

 

 

Shift (kaydırma), Scale (ölçekleme) ve Rotate (döndürme)tüm programlara uygulanabilir. Bu fonksiyonlar tekrarlayan kullanımlarda, tanımlanan bloklar, köşeler, patternlerde kullanılabilir.

 

3.3.10.1  Lines

“Lines” fonksiyonu, G kod kumandalarını bir işaretleyici yaparak G kod kullanımında kolay yönlendirme yapar.

 

3.3.10.2  Bookmarks

G koddaki “Bookmark” (işaret) fonksiyonları eklenerek veya çıkartılarak, işaretli bölgenin kodunun işlenmesine izin verir.

 

“Bookmark” işleme uygulanır. G kodda imli bölgeler, tekrarlar ve gözardı edilmiş bölgeler olabilir. İşleme, imden başlar veya imden durdurulur.

 

“Bookmarks” gerektiğinde “Toggle” veya Tab tuşu kullanılarak, G kod satırlarında seçme yapılır. Çok fazla satır imlenebilir. Bir satır imlendiğinde vurgulanır.

 

İm seçimi ve kaldırılması için Tab tuşuna basmak yeterlidir. Diğer bir seçenek ise,”Clear all” kullanılarak imlerin kaldırılmasıdır. İmler kaldırılınca vurgular da kalkmış olur.

 

3.3.10.3  Shift

Takım yolunu 3D boyutlu ortama çeviren bir seçenektir.

 

User:

Ekran, kullanıcının belirlediği her eksendeki takımyolu hareketinin uzaklığını gösterir.

 

Extents to zero:

Makinenin sıfır pozisyonunda takım yolunun uzanacağı mininmum kenarları ayarlar.

 

Extent to position:

Makinenin o anki pozisyonunda takım yolunun uzanacağı mininmum kenarları ayarlar.

 

Center to position:

Takımyolunun makinenin sıfır pozisyonu ile birlikte merkeze ayarlamasıdır.

 

3.3.10.4 Scale

‘Scale’takım yolu boyutlarını değişken temelli ölçeklendirmeyle ayarlar.

“Scale” ölçek penceresini açar. Varsayılan değer 1 olup, gerçek boyuta yada %100 ölçeğine karşılık gelir. Ölçek değişkenini 2.00’a ayarlamak o eksendeki takımyolunu %200 değerine çıkarmaktır.

 

3.3.10.5  Mirror

“Mirror” özelliği gerçek X, Y ve Z ekseninde takımyolunu ayna özelliğine tabi tutar. Eksenlerin yansımaları bir alt menüde seçilir.

 

3.3.10.6  Rotate

“Rotate XY” takımyolunu XY kesiminde orta noktası orijinde kalacak şekilde döndürür. Döndürme açısı diyalog penceresinde belirlenir. Pozitif değer takım yolunu saat yönünde döndürür. Negatif değerler ise saat yönünün tersi döndürmede kullanılır.

 

3.3.10.7  Set Speed

İlerleme hızına alternatif bir hız verir ve çapraz hareketler makinenin G-code programına uygulanır.

Kullanıcı seçtiği parametreler panelde görünecektir. OK seçeneğine basmakla ilerleme ve çapraz ilerleme seçeneğine girilen değerler uygulanacaktır. “F” ile O anda işlenmekte olan G Code değerleri üzerine kaydedilecektir.

 

Ana ekrandaki “Speed overide”  kullanmakla veya kullanmamak hız değiştirmek için tercih edilen bir metotdur.

 

3.3.10.8  Copy XYX     UVW

Köpük kesme işlemlerinde, birinci kule için uygulanan G-kodlarını, ikinci kule için UVW eksenlerine çoğaltır.

 

3.3.10.9  Swap XYX     UVW

Köpük kesme işlemlerinde, birinci ve ikinci eksenlere uygulanan G-kodlarını değiştirir/tadil eder, böylece XYZ koları UVW kodlarına dönüşür.

Örnek: program bir sol uçak kanadını oluşturuyorsa, swap kumandası ile (takas) program sol kanada uygun bir hale gelir.

 

3.3.10.10 Convert Arcs To Line

Yay elemanlarını bölümlü çoklu hatlara dönüştürür. “Setting/Misc/Interpolation” değerleri ile dilimlerin boy uzunlukları çıkartılır.

 

3.3.10.11 Convert All The Lines

Yay elemanlarını bölümlü çoklu hatlara dönüştürür. “Setting/Misc/Interpolation” değerleri ile dilimlerin boy uzunlukları çıkartılır.

 

3.3.10.12  Edit G-Code

Bir editör yardımıyla aktif NC programının bir kopyasını açar. Geçici bir dosya adı kullanılır ve orijinal dosya üzerine kaydedilmez.

 

3.3.10.13 Edit DXF

İçe alınmış, tanımlanmış katmanı gösterir. DXF dosya içeriğini yeniden düzenlemede veya kaldırmada kullanılır. G-kod satırlarında var olanlar tanımlanan dosyada görünür.

Panelde G-Kod parçalarından biri seçildiğinde, görsel ekranda vurgulanır (renklenir). G-Kod panel listelemesiyle seçilen kodlar DXF varlıklarıyla ilişkilendirilir.

Bu fonksiyonun işleyebilmesi için öncelikle bir DXF dosyasıiçe alınmalıdır.

 

3.3.10.14 Copy To Clipboard

G-Kod panelindeki içerikleri kopyalayıp windows panosuna aktarır.

 

3.3.10.15 Paste From Clipboard

Windows panosundaki içerikleri G-Kod paneline aktarır.

 

3.3.11  Machine menu

Makine menusu doğrudan kontrol edilen makineye ve onun aksamına etki eder.

 

 

Makine kullanıcının seçtiği pozisyona veya daha önceden seçilmiş bölgeye gelir. Kesme kontrol edilebilir. Binary dosya yğınları işlenebilir. Program döngüye geçirilebilir veya ayrıştırılabilir. Çıkışlar kontrol edilebilir.

 

Takım tablosu veri tablosu düzenlenebilir, takım değiştirme kumandaları bu seçilmiş isim listesinden doğrudan verilebilir. Bu özellikler otomatik takım değiştirme için tasarlanabilir.

 

Dönüşüm seçeneği, değiştirilebilir takım sensörleri için gelişmiş özellikler sunar. MK2 konroller kullanıcıları optik sensör olarak pahalı olmayan USB web kameraları kullanabilirler. Sadece MK2 ve MK2/4 kontroler kartları bu değişimi destekler.

 

Yazılımın seçenekleri güncelleme ve yazılım doğrulamasına imkan verir.

 

3.3.11.1   Emergency Stop

Acil durdurma veya e-stop işareti göndererek makinenin derhal durmasını sağlar.

 

3.3.11.2   Start

O anki G-kod programının işletmesini başlatır.

 

3.3.11.3   Start Loop

G-kod programının döngü işlemini başlatır. Diyalog penceresinde döngünün miktarı görünür. “Ok”a basmakla döngü işlemi başlatılır.

 

3.3.11.4    Start Raw File

Raw formatında çıkarılmış takımyolunu yükler ve çalıştırır.

 

3.3.11.5  Stop

Makine normal durma işlemiyle durur. Yavaşlatma uygulanmıştır.

 

3.3.11.6   Pause

O anki G-kod programını işletmeyi beklemeye veya işletmeye alır.

 

3.3.11.7  Bookmarks

Aktif G-Kod programındaki işaretli bölgelerden işleme başlar.

Start-Only Bookmarked:

Sadece işaretlenmiş  hatları keser.

Start-Skip Bookmarked:

İşaretlenmiş hatların dışında tümünü keser.

Start-from Begining To Bookmark:

İlk satırdan ilk işaretlemeye kadar keser.

Start From Bookmark To End:

İlk işaretlemeden başlar son satıra kadar keser.

 

3.3.11.8  Mist

Soğutucu sıvıyı, toz halinde püskürtmeyi açar/kapar.

 

3.3.11.9   Flood

Soğutucu sıvıyı, açar/kapar.

 

3.3.11.10 Spindle

İşmilini açar/kapar. Bir alt menüde, işmilinin yönünü ve kaydırmalı hız kontrolüyle gösterir.

 

3.3.11.11  Outputs

Bir alt menüde, anahtarlama yaptırılarak çıkışlar açık/kapalı duruma çevrilir.

 

Mk1 - 4 eksen kontrolcülerde 3 adet çıkış kullanılır bunlar çıkış 1, 2 ve 3 olarak düzenlenir.

Mk2 – 9 eksen kontrolcülerde 7 çıkış kontrol edilebilir.

Mk2/4 -4 eksen kontrolcülerde 3 çıkış kullanılır, bunlar çıkış 1, 2 ve 7 olarak düzenlenir.

 

3.3.11.12  Go To

Bu seçenek makineyi aşağıdaki özel bölgelere hareketlendirir.

Use Homing Sequence:

“Setting/Axes3” kullanılarak, eksenleri hareket ettirerek home pozisyonuna gelme sıralamasıdır. Normal olarak, iş parçasından uzaklaşması amacıyla z ekseni ilk hareket edecek olandır.

Zero:

X, Y ve Z eksenleri sıfır pozisyonlarına hareket eder. Eğer panelde herhangi bir offset uygulanmamışsa.

Zero XY:

Sadece X ve Y eksenleri sıfır pozisyonuna hareket eder. Eğer panelde herhangi bir offset uygulanmamışsa.

Park1:

“Settings/Axes2” de tanımlanan Park1 pozisyonuna gider.

Park2:

“Settings/Axes2” de tanımlanan Park2 pozisyonuna gider.

G28:

“Setting/Parameters” de tanımlanan G28 pozisyonuna gider.

G30:

“Setting/Parameters” de tanımlanan G30 pozisyonuna gider.

User:

Data giriş diyalog kutusu açılarak, 9 eksene kadar arzu edilen pozisyonlar verilir.

 

3.3.11.13 Set Position

O anki makine pozisyonu, seçilmiş bir alt menüde isimlendirilerek tutulur. “Set position” işletildiğinde, makinenin mutlak pozisyonu değişecektir. Eğer mutlak pozisyon (absolute pozisyon)değişmişse otomatik takım değiştirme ve takım sensörü sabitleme geçersiz olacaktır.

Zero:

Bütün aktif eksenler için, SIFIR noktası o anki makine pozisyonunu seçmekle olur.

Park1:

Bütün aktif eksenler için, Park1 bölgesi o anki makine pozisyonu olur.

Park2:

Bütün aktif eksenler için, Park2 bölgesi o anki makine pozisyonu olur.

G28:

Bütün aktif eksenler için, G28 bölgesi o anki makine pozisyonu olur.

G30:

Bütün aktif eksenler için, G30 bölgesi o anki makine pozisyonu olur.

User:

Data giriş diyalog kutusu açılarak, 9 eksene kadar arzu edilen bir pozisyon verilir.

 

3.3.11.14  Offset

Çalışma ofseti o anki makine pozisyonu veya kullanıcının tanımladığı parametreler üzerine yerleştirilir.

Zero:

Çalışma ofseti sıfıra göre ayarlanır.

Current:

Çalışma ofseti o anki pozisyona göre ayarlanır.

Current XY:

Çalışma ofseti sadece o anki pozisyondaki X ve Y eksenlerine ayarlanır.

Current Z:

Çalışma ofseti sadece o anki pozisyondaki Z eksenine ayarlanır.

User:

Data giriş diyalog kutusu açılarak, 9 eksene kadar arzu edilen bir ofset verilir.

 

3.3.11.14.1  Offset/From Tool Sensor

Çalışma ofsetini takım sensöründen gelen pozisyon bilgisine göre ayarlar.

Current X:

Sadece X ekseninin o anki pozisyonuna göre ofseti ayarlar (sensör boyutlarını kullanarak).

Current Y:

Sadece Y ekseninin o anki pozisyonuna göre ofseti ayarlar (sensör boyutlarını kullanarak).

Current Z:

Sadece Z ekseninin o anki pozisyonuna göre ofseti ayarlar (sensörün yüksekliğini kullanarak).

 

3.3.11.14.2 Offset/From Program

G-kod programındaki pozisyona göre çalışma ofsetini ayarlar.

Corner:

Yüklenmiş G-kodunun kapsadığı minimum köşeye göre çalışma ofsetini ayarlar.

Center:

Yüklenmiş G-kodunun kapsadığı merkeze göre çalışma ofsetini ayarlar.

 

 

3.3.11.14.3  Offset/From Material

Malzemenin pozisyonuna göre çalışma ofsetini ayarlar.

Corner top:

Malzemenin üst köşesine göre çalışma ofsetini ayarlar.

Corner bottom:

Malzemenin alt köşesine göre çalışma ofsetini ayarlar.

Center top:

Malzemenin üst merkezine göre çalışma ofsetini ayarlar.

Center bottom:

Malzemenin alt merkezine göre çalışma ofsetini ayarlar.