HOME

 USBCNC MANUEL 2.BÖLÜM

 

 

 

 

 

 

 

CNC USB kontrol yazılımı çalıştırıldığında “Ana pencere” yukarıdaki gibi görünecektir. Data ve G kodu durum bilgileri bu ekranda görünmektedir. Ara yüz kullanım için basit tasarlanmıştır. Çok sık kullanılan ekran üzerinde bulunduğu gibi anahtar kısa yolları ile de kullanılabilir.

Pencere içerisinde 7 bölge bulunmaktadır. G kodu işlenmesindeki durum ile ilgilidir. Bu amaçla resimleme ve işaretleme ile değişik bölgeler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

-    D- Durum/Açıklama/Program göstergeleri

-    P- Program görüntüleme/öngörünüş

-    G- G kodu göstergesi

-    M- MDI göstergesi (el ile bilgi giriş göstergesi)

-    M- Menüler ve takım göstergesi

-    D- Durum göstergesi

-    F- Fonksiyon kısa yolları

 

Eğer sıçratma için bir elektronik kontrol yok ise, ekran üzerindeki sıçratma kontrolü pozisyon ayarlamalarında kullanılır. Alternatif ekran yerleşimi, daha geniş bir ekran görünümü ve G kodu ekranı için F11 tuşunu kullanmak yeterlidir.

  

3.3.1 Panel yerleşimi

 

Panel, makine pozisyonu ve hız ile ilgili o andaki etkin ofsetleri gösterir. Panel üzerindeki sıçratma düğmeleriyle istenilen pozisyon seçilir. Aynı şekilde hız arttırma kutusu işaretlenerek ve kaydırma çubuğu kullanılarak hızlandırma yapılır.

 

Offset:

W: iş offseti

T: Takım offseti

M: Değişim tablosu

Eğer kutucukları işaretlenmişse ayarlanmış ve aktif haldedir.

Eğer işaret kutucuğu ofsetten sonra işaretlenmişse “Set position (pozisyonu belirle) ve “Go to)” (..ya git) kumandaları kullanılmıştır.

 

Makine pozisyonu:

Makinenin o anki pozisyonunu gösterir. Eğer offset kutusu işaretlenmişse görünen değer o pozisyonun değeridir. Kullanıcı yeni bir değer girebilir. “Set position” kullanılarak yeni değer işletilir. Her pozisyon değerlerinin önünde bulunan küçük düğmelere basıldığında ayarlanan değer sıfıra çekilir.

“Set position” işletildiğinde makine gerçek pozisyon değerlerine gider. Eğer gerçek pozisyon, otomatik takım değiştirme ve takım sensörünü pozisyonunu değiştirmişse geçersiz olur.

Hız göstergesi:

Makinenin o anki hızını birim/saniye olarak gösterir. Panel göstergeleri o andaki aktif ofsetleri, makine pozisyon ve hızını gösterir. Paneldeki sıçratma butonları istenilen yere ayarlamada kullanılır. Ayrıca, kaydırmalı hız ayarı ve işaretleme kutucukları bulunur.

Sıçratma:

Farenin butonuyla tıklanıp bırakılan dek, iri sıçratma okları tutularak gerçekleştirilir. Köşe butonları eksen hareketlerinin kombinasyonudur.  Merkezdeki küçük oklar sadece tek adım atmada kullanılır. Sıçratma adımları “setting” veya drop-down menüde tanımlanmış olan değerlerle arttırılır.

Hız ayarlama:

Eğer “speed overdide” kutucuğu işaretlenmiş ise ayarlanmış hız değerlerini gösterir. Hız değerleri kutuya yazılarak veya kaydırma çubuğu yardımıyla veya aynı ayarlar sıçratma hızı değerleriyle de yapılabilir.

Not:

Bu işlem için “speed override”yi kullanmak pek tavsiye edilmeyen metotdur. Eğer, NC programı (numerik kontrol)farklı hızlarda çalıştırılmak istenirse menü kontrollarından “Program/Set Speed..” kullanılmalıdır.

Uyarı:

Mutlak pozisyon değişmişse, otomatik takım değiştirme ve sabit takım değiştirme sensör pozisyonları geçersizdir.

 3.3.2 Durum paneli

Durum paneli aktif parametrelere göre bilgilendirme yelpazesindekileri gösterir. Bilgiler anlık makine durumunu ve program şartlarını gösterir.

 

Panelde, gösterilen bilgiler şöyledir:

Units (Birim):  milimetre veya inç

Plane (Düzlem): XY, YZ veya ZX

Mode (Yöntem): kesin veya bağıl

Speed  (Hız): anlık hız

Traverse (Çapraz): çapraz hız değeri

Flood (Sıvı): açık/kapalı

Mist (Çiseleme): açık/kapalı

Spindle (İşmili):yön ve hız

Axes (Eksenler): durum koordinatları

Work Offset (İş ofseti): çalışılan ofset değerleri

Absolute (Mutlak): eğer makine mutlak makine koordinatlarında hareket ediyorsa true (gerçek) olarak seçilir.

Tool : takım numarası

Name : takım adı

Shape: takım şekli

Diameter : takım çapı

Tool Offset: takım tablasından takımın ofseti

3.3.3 Program Panel

İşleyen NC programının bilgilerini gösteren paneldir.

Name : Programın adı

Units: bu panelde kullanılan birim

Min/Max: programda kullanılan maksimum ve minimum değerler(programın kapsadığı)

Min Feed/Max Feed: ilerlemede kullanılan maksimum ve minimum değerler (kesme kapsamı)

Length: takım yolu uzunluğu

Time: programın işletilmesinde geçen yaklaşık süre

Time (0): aşırı hız engellendiğinde programın işletilmesinde geçen yaklaşık süre

3.3.4  Görselleştirme ekranı grafik programı

Bu ekran 3d (üç boyutlu) olarak makinenin, takım ve takım yollarını gösterir.

 

Kavuniçi kutu – makine limitleri

Gri ızgara – makine tablası

Eksen okları – koordinat sisteminin başlangıçlarını gösterir

Kırmızı eksen hatları – seçilmiş koordinat sisteminin başlangıcını gösterir

Beyaz hat – takım yolu ilerlemesi

Siyan hat (cyan)– çapraz takım yolu

Kırmızı hat – seçilmiş takım yolu bölgesi

Sarı koni – anlık makine pozisyonu

Portakal koni – taklidi pozisyon

Koyu yeşil/gri koni – G28 ve G30 pozisyonları

Koyu yeşil/gri – program kapsamı ve program kesme kapsamları

3.3.5  G-kod paneli

G kod panel anlık program satırlarını gösterir

 

Kırmızı satırlar bir beklemeyi gösterir. Yazılım ve makine numerik kontrolü bu satırlarda beklemeye (duraklama) alır.

Koyu kırmızı satırlar işaretli olanlardır.

 şeklinde işaretli olanlar ivmelenmeyi gösterir

  şeklinde işaretli olanlar yavaşlamayı gösterir

 şeklinde işaretli olanlar ivmelenmeyi ve yavaşlamayı gösterir

şeklinde işaretli olanlar optimize edicinin kaldırıldığını gösterir

şeklinde işaretli olanlar gözardı (yok sayıldığını) edildiğini gösterir

Panel altındaki kaydırıcı ile G kodun panel içerisinde izlenmesine imkan verir.

3.3.6 Elle veri giriş paneli (MDI)

MDI , elle g-kodlarının yazılabildiği bir text kutusudur. Örneğin x10 y20 yazmakla makine bu pozisyona gönderilir.

Bu giriş “MDI shortcuts” (MDI kısayol) için kısa yol olarak oluşturulabilir. Her menü kontrolü için MDI kısa yolu hazırlanmıştır. Örneğin : file/open kısayolu  “/101” olup MDI input’a “/101” yazıldığında File/Open kumandası işler

3.3.7 Araç Çubuğu

Emergency stop: Acil durdurmayı hemen çalıştırır

Open program: G-code programı yükler

Start execution: Program işletilmeye başlatılır

Stop execution: program durdurulur

Pause execution : Bekletme (duraklatma) işlemi başlatılır

Top View : G-code programının üstten görüntülenmesi

Side view: G-code programının yandan görüntülenmesi

Front view: G-code programının önden görüntülenmesi

Perspective View: G-code programının perspektif görüntülenmesi

Zoom In: Detayların yakından görüntülenmesi

Zoom Out: Uzaktan geniş görüntülenme

Zoom Tool: Araçların bir önceki duruma çevrilmesi

Zoom extents: G-code programının kapsamlı görüntülenmesi

Mist: soğutucu püskürtmeyi açma/kapama

Flood: soğutucu sıvıyı açma/kapama

Spindle: işmilini açma/kapatma

 

Set Position-Zero: bütün eksenler sıfır. Eğer herhangi bir ofset işaretlenmişse, bu seçenek kullanılır. Uyarı: “Set Position” makinenin kesin pozisyonunu değiştirecektir ! eğer kesin pozisyon değişirse otomatik takım değiştirme ve sabit takım pozisyon sensörü geçersiz kalabilir !

Go To Position-Zero: makine sıfır pozisyonuna hareket eder. Eğer herhangi bir ofset işaretli ise kullanılabilir.

Go To Position-ZeroXY: makine sıfır pozisyonu için x ve y ekseninde hareket eder. Eğer herhangi bir ofset işaretli ise kullanılabilir.

Go To Position-Park1: “Setting”de tanımlanan kesin Park1 pozisyonuna doğru hareket eder.

Go To Position-Park2: “Setting”de tanımlanan kesin Park2 pozisyonuna doğru hareket eder.

Go To Position-G28: “Setting”de belirlenen kesin G28 pozisyonuna doğru hareket eder.

Go To Position-G30: “Setting”de belirlenen kesin G30 pozisyonuna doğru hareket eder.

Offset – Zero: çalışma ofsetinin sıfırıdır.

Offset-Current XY: XY çalışma ofsetine göre o anki XY pozisyonunu ayarlama

Offset-Current Z: Z çalışma ofsetine göre o anki Z pozisyonunu ayarlama

Offset-Measure Offset Z: taşınabilir takım sensörü kullanarak o anki bölgedeki Z çalışma ofsetini ölçme.(sadece Mk2 ve Mk2/4)

Offset-Measure Tool Offset:sabit takım sensörü kullanarak takım uzunluğunu ölçme.

Offset-Measure Tool Offset Here: taşınabilir takım sensörü kullanarak o anki bölgede takım uzunluğunu ölçme.

Home : otomatik homing işlemini başlatma

3.3.8  Dosya menüsü

Dosya menüsü, takımyolu, simülasyon (benzetim), kesim  dosyalarını açar veya içe aktarır. Açıklamlardan sonra gelen numara satırı kısayollarla atanmış olan MDI kodlarını gösterir.

Uygun kod MDI panelden girildiğinde, ilgili fonksiyon istenir veya uygulanır. Kod / işareti dahil aynen yazılmalıdır.

İmport (içe alma)G-code içerikli bilgileri geniş bir bant içerisinde alır. Bir G-Code sihirbazı cep boşaltma veya matkap dizisi için takım yolu kullanıcı parametrelerini üretebilir.

Planet-cnc.com SD kart adaptörü ile, kullanıcının isteğine göre en uygun şekilde hazırlanmış G-Code, dışa aktarılabilir.

“Setting” ile bilinen çalışma koordinatları ve makine ayarları, alternatif bir makineye veya başka bir düzeneğe aktarılabilir (içeri veya dışarı).

Daha fazla içe alma ve takım yolu gösterge panelleri girişi kullanıcı parametrelerindedir. Fonksiyonların açıklamalar aşağıdadır:

3.3.8.1 Open

Yeni program açılır. Yazılım dosya formatını tespit eder.

3.3.8.2 Close

Çalışan programı kapatır

3.3.8.3 Recent Files

En son açılan dosyaları listeler. Aşağıya doğru açılan listeden dosya seçilir.

3.3.8.4 Import G-Code

G-Code’ları program içine alır.

Sort:DXF elementlerini kullanarak üretilmiş yolları en iyi duruma getirir.

Units:DXF dosyaları herhangi bir birim içermez. Milimetre veya inç seçimi gereklidir.

Advanced/General

Use Block Entities:

DXF dosyaları bloklar içeriyorsa kullanılmıştır.

Scale:

Oran faktörünü uygulamak için kullanılır.

Spindle:

İşmili açma/kapama  G kodlarını ekler.

Flood:

Soğutma sıvısı açma/kapama G kodlarını ekler

Mist:

Püskürtme açma/kapama G kodlarını ekler

 

Shift Extents To Zero:

Takım yolu(larını) makine sıfır bölgesiyle ayarlar.

Copy XYZ->UVW :

Köpük kesme kodlarını, 2.kuleye uyması için çevirir.

Base Height:

Yüzey yükseklik değeri.

Tab Distance:

Kesme sırasındaki tutma yerlerinin çıkıntıları arasındaki mesafe.

Tab Size:

Çıkıntıların ölçüsü.

Passes:

Geçiş sayıları.

Step Down:

Her geçişte arttırılan derinlik sayısı.

 

Advanced/Safe Height (güvenli yükseklik)

Enable:

Malzeme ile arasında güvenli yükseklik kaorunarak çapraz geçiş yapabilmesini sağlar.

Height:

Güvenli yükseklik değeridir.

 

Spindle:

İş milinin aşağı doğru dalma hareketinden önce açma/kapama G kodlarını girme

Flood:

İş milinin aşağı doğru dalma hareketinden önce soğutma sıvısı açma/kapama G kodlarını girme.

Mist:

İş milinin aşağı doğru dalma hareketinden önce sıvı püskürtmenin açma/kapama G kodlarını girme.

Delay:

Dalma hareketinden önce gecikme (G04)G kodunu işleme alma.

Pause:

Dalma hareketinden önce bekleme (M00) G kodunu işleme alma.

 

Advance/stages   (aşamalar)

Enable:

Aşamalar hareketini etkinleştirir

Height:

Yükseklik aşamasını etkinleştirir

 

Spindle:

Aşamadan sonra milini açma/kapama G kodlarını girme

Flood:

Aşamadan sonra soğutma sıvısı açma/kapama G kodlarını girme

Mist:

Aşamadan sonra püskürtmeyi açma/kapama G kodlarını girme

Delay:

Aşamadan sonra gecikme (G04) G kodlarını girme

Pause:

Aşamadan sonra bekleme (M00) G kodlarını girme

3.3.8.6 Import PLT/HPGL

PLT/HPGL dosyalarını içe alma

Height:

Elemanlar arasındaki çapraz geçişteki güvenli yükseklik değeri.

 

 

3.3.8.7 Import NC drill

NC matkap dosyalarını içe alma

Feed speed:

İlerleme hızını ayarlar.

Plunge Speed:

Aşağı doğru dalma hızını ayarlar.

 

 

Safe Height:

Çapraz geçişler için güvenli yükseklik seviyesidir.

Zero Height:

Yüzey yüksekliğidir.

Depth:

Matkap delme derinliğidir.

Use Tool Change:

Takım değiştirmeyi kullanmak veya ihmal etme.

Sort:

Delikleri takım yollarına göre sıralama.

Mirror:

XY içinde programı yansıtır.

Eğer NC matkap formatı dosya içerisinde tanımlanmamışsa değiştirme imkanı vardır. Yazılım doğru ayarları teşhis etmeye çalışır ama içe alınmış dosya acaip görünüyorsa değerler değiştirilebilir.

Units:

Milimetre ve inç birimleri belirlenir.

Format:

Ondalık gösterge formatı belirlenir.

Leading/Trailing  zeroes:

Yükselen ve düşen sıfır  seviyelerini belirler.

3.3.8.8 Import Gerber

Gerber dosyalarını içe alma

Feed speed:

İlerleme hızını ayarlar.

Plunge Speed:

Aşağı yönde dalma hızını ayarlama.

Safe Height:

Çapraz harekette emniyetli yükseklik.

Zero Heigh:

Yüzey yüksekliği.

 

 

Depth:

Freze dalma derinliği.

Sort:

Delikleri sıralayarak takım yolunu optimize eder.

Mirror:

XY içinde programı yansıtır.

Mode:

Takım yolu hesaplama.

     Isolation: elektrik izolasyon takımyolu için freze kullanma.

     Engrave: serigrafi için freze kullanma.

     None: sadece işaretleme ve delme için kullanma

Use Polygons:

Poligonlarda takım yolu hesaplamalarında.

Use Tracks:

Poligonlarda takım yolu hesaplamalarında.

Use Tracks:

Hat genişliklerinde takım yolu hesaplamalarında.

Use Pads:

Ped için takım yolu hesaplamalarında.

Mark Pads:

Elle delme işleminden önce işaretlemede.

Drill Pads:

Pedler üzerindeki delikleri delmede.

Drill depth:

Delme derinliğine göre delme.

3.3.8.9 Import Image

Resim dosyalarını içe alma

Size XY:

Maksimum XY ölçüleri için üretilen takım yolu ayarlanır. Başlangıç değerleri piksel değerlerinden ve resimin çözünürlüğünden alınır.

 

 

Height Z:

Üretilen takım yolunda maksimum Z yüksekliğidir.

Invert:

Pozitif ve negatif kabartmalarda Z değerini çevirir.

Diameter:

Kullanılacak takım çapıdır. Y eksen adım değerlerini ayarlar.

Detail:

İnterpolasyon (ara değerleme) detay seviyesidir. X ekseni adım değerlerini ayarlar.

Method:

Seçilmiş renklerden veya resimdeki yerleşik yoğun veriden takım yolu çıkarılır.

R – Kırmızı

G – Yeşil

B – Mavi

H – Renk tonu

S – Doygunluk

L – Parlaklık

3.3.8.10 Import Text

Gerçek yazı tiplerini G – koda çevirir. Sistemdeki herhangi bir TTF (true type font) hatta grafik fonları da kullanılabilir.

 

Font, font boyutu, biçimi ve yerleştirme şekli uygulanabilir.

Yazı ayarlamalarından sonra DXF içe alma diyalog kutusu belirir.

 

3.3.8.11  Import Airfoil

 

 

File Menu: Kanat dosyalarını yükleme ve saklama

Cutter: köpük kesme makinesi parametreleri

Foam: blok köpük parametreleri

Heat: ısıtıcı tel parametreleri

Kerf: tel parametreleri

Cutouts: boru direk 1: birinci direk için tüp parametreleri

         Boru direk 2: ikinci direk için tüp parametreleri

Wiring: tel için bir kanal kesim parametresi

Full spar: tam direk parametreleri

Root: kanat dibi ve parametreleri

Tip: kanat ucu ve parametreleri

Planform: kanat yüzeyi parametreleri

Speeds: her aşamada kesme hızı

Side : sol ve sağ kanat

Toolpath: seçilmiş aşamalar, takım yolu üretiminde kullanılır.

3.3.8.12  G-Code Wizard

Farklı işler için farklı sihirbazlar

3.3.8.13 Export Toolpath To G-Code

Takım yolunu G kod dosyaları için dışa alma

3.3.8.14 Export Toolpath To DXF

Takım yolunu DXF dosyalarına alma. Oluşturulan dosya çapraz hareket ve güvenli yüksekliği içerir.

 

3.3.8.15  Export Ttoolpath To CSV

Takım yolunu CSV dosyalarına çıkarma. Düzenlenen nokta listeleri takım yolu noktalarını içerir.

3.3.8.16  Export Toolpath To RAW

Takım yolunu RAW dosyalarına çıkarma. RAW dosyaları SD kartla kullanılır.

3.3.8.17 Settings

Makineye uyumlu olması için yazılımda ayarlanan  yerleri gösterir. Ayrı bir bölümde açıklanmaktadır.

3.3.8.18 Import Setting

İçe alma dosyası bilinen konfigürasyonu veya CNC USB kontrol yazılımının farklı makine ve uygulamalara hızlıca yüklenmesini sağlar.

3.3.8.19 Export Setting

Makine/yazılım konfigürasyonunun yedeğini alarak hızlı bir şekilde kullanıcının hızlı bir şekilde makinaya yüklemesine imkan verir.

3.3.8.20  Language

Desteklenmiş Dillerden biri seçilir.

3.3.8.21 Exit

CNC USB kontrol yazılımını kapatır. Eğer e-stop açıksa exit aktiftir. Yazılım etkisiz ise,  ayarlar seçeneği e-stopu işmilini ve tüm motorların “enable” etkin sinyalini keser makineyi durdurur.

3.3.9 View Menü

View menü kontrolu G kod program görüntüsünün değişik yönlerini gösterir. Sadece program görüntüsü menü seçenekleriyle etkinleşir, G koduna herhangi bir değişim uygulanmaz.

Örneğin: setting seçenekleri kullanıcı koordinat sistemlerini tanımlar, “viev/origin” seçeneği kullanıcı koordinat sisteminde tanımlanan başlangıç bölgesini gösterir.

 

Öyle olunca, “origin” ikon  görsel ekranda  yer alacaktır. Bu aktif G kod programına etki yapmayacaktır. Simulasyon ve kesme orijinal G kodu kullanacaktır.

3.3.9.1 Origin

“origin” fonksiyonu makinenin “setting/Parameters” sekmesinde tanımlanan başlangıç pozisyonudur. Dokuz koordinat sistemine kadar arttırılabilir. Herbiri uygulamada veya makinede tanımlanan tek  başlangıç noktasını kullanır.

3.3.9.2. Top View

G kod takımyolunu tepeden gösterir

3.3.9.3 Side View

G kod takımyolunu yandan gösterir

3.3.9.4 front View

G kod takımyolunu önden gösterir

3.3.9.5 Perspective View

G kod takımyolunu perspektiften gösterir

3.3.9.6 Zoom In

Ekranda yakınlaştırma yaparak daha detaylı gösterir

3.3.9.7 Zoom Out

Ekranda yuzaklaştırma yaparak daha geniş alan gösterir

3.3.9.8 Zoom Tools

O anki Zoom Tool’dan daha yakın görüntülemede kullanılır.

3.3.9.9 Zoom Extents

G kod takım yolunun tümünü merkeze alma ve büyütme.

3.3.9.10 Center Tool

O anki takım pozisyonunu merkeze alıp görüntüleme. Büyük NC programlarda ekran dışına taşmış takımı bulmak ve takip etmek bakımından faydalı bir sekmedir.