HOME

   USB CNC AYARLAR-2

 

 

 

 

 

CNC-USB CONTROLLER AYARLARI VE LİMİTLERİ

MAKİNE LİMİTLERİ:

1.  “Settings/Axes3/Limits/Limit Switch”: X-, X+, Y-, Y+ ve Z+’ye ait kutucuklardaki işaret kaldırılır.

2.  “Settings/Axes3/Limits/Soft Limit”: işareti kaldırılır.

3.  Ekran sol alt köşedeki ilerleme hızı ayar kaydırıcısı ile düşük veya yüksek hızda manuel olarak eksenler, limit anahtarlarına doğru hareket ettirilir.

4.  X- için limit anahtarına çarptırılıncaya kadar sıçratma (manuel ilerletme)yapılır. Makine durur ve makine pozisyon göstergesi ışığı kırmızı yanar. Geriye doğru yavaşça hareket ettirilerek anahtara yapılan baskı alınarak kırmızı göstergenin sönmesi sağlanır.

5.  “Machine/Set Position/Enable” işaretli olmalıdır.

6.  “Machine/Offset/Zero” sıfır çalışma ofseti için işletilir.

7.  “Machine/Tools/Zero Tool Offset” takım sıfırlama ofseti işletilir.

8.  “Machine/Set Position/Zero Axes/X”  X pozisyonu için işletilir. X koordinatı sıfır değerini alacaktır.

9.  X+ için sıçratma yapılarak limit anahtarına çarptırılır. Makine durur, pozisyon göstergesi ışığı kırmızı yanar. Geriye doğru küçük sıçratma yapılarak anahtarın üzerindeki baskı alınarak kırmızı lambanın sönmesi sağlanır. X+’nın koordinatı yazılır. Bu makinenin maksimum X+ değeridir.

10.  Bu işlem Y- ve Y+ eksenleri için de uygulanır.

11.Z ekseni farklıdır. Çünkü Z+ eksenin bir adet limit anahtarı vardır.

12.En çok kullanılan bir takım işmiline takılır. Sonra yavaşça Z ekseni indirilir, uç tablaya temas eder. Gerekiyorsa küçük adımlarla sıçratma yapılır. Makine tablasına çarptırmamak için bir kağıtla ölçüm yapılabilir.

13.“Machine/Set Position/Zero Axes/Z” Z ekseni sıfır pozisyonu için işletilir.

14.Z+ için sıçratma yapılarak limit anahtarına çarptırılır. Makine durur, pozisyon göstergesi ışığı kırmızı yanar. Geriye doğru küçük sıçratma yapılarak anahtarın üzerindeki baskı alınarak kırmızı lambanın sönmesi sağlanır. Bu makinenin kesin Z+ değeridir.

 

Makinenin kesin koordinat değerleri ölçülmüştür.

 

ÇALIŞMA LİMİTLERİ:

1.  Makine kesimin başlayacağı normal pozisyona X, Y eksenlerinde getirilir.

2.  “Machine/Set Position/Zero Axes/X”  x ekseni sıfır değeri için işletilir.

3.  “Machine/Set Position/Zero Axes/Y” Y ekseni sıfır değeri için işletilir.

4.  X- için limit anahtarına çarpana kadar sıçratma yapılır, makine anahtara çarpınca durur ve pozisyon göstergeleri ışığı kırmızıya döner. Anahtara baskı küçük hareketlerle geri alınır ve lambanın sönmesi sağlanır. X- pozisyon değeri yazılır.

5.  X+ için limit anahtarına çarpana kadar sıçratma yapılır, makine anahtara çarpınca durur ve pozisyon göstergeleri ışığı kırmızıya döner. Anahtara baskı küçük hareketlerle geri alınır ve lambanın sönmesi sağlanır. X+ pozisyon değeri yazılır.

6.  4 ve 5 nolu işlemler Y eksenine de uygulanır ve Y+, Y- değerleri yazılır.

7.  “Settings/Axes 3/Limits/Limit-/X” x- pozisyonunun ölçümünün girişidir.

8.  “Settings/Axes 3/Limits/Limit+/X” x+ pozisyonunun ölçümünün girişidir.

9.  “Settings/Axes 3/Limits/Limit-/Y” Y- pozisyonunun ölçümünün girişidir.

10. “Settings/Axes 3/Limits/Limit-/Y” Y- pozisyonunun ölçümünün girişidir.

11. “Settings/Axes 3/Limits/Limit-/Z” Z- pozisyonunun değeridir.

12. “Settings/Axes 3/Limits/Limit+/Z” Z+ pozisyonunun ölçümünün girişidir.

13. 3D görüntü penceresinde makine çalışma bölgesi portakal rengi bir küp şeklindedir.

14. “Settings/Axes 3/Limits/Soft Limits” etkin olması için işaretlenmelidir. Z- yönünde dikkatli davranmak gerekir. Takım tablada kırılabilir. Eğer her şey normalse, takım tablanın üzerinde kesin durmalıdır. Z- sadece bir yöndür, soft limitler durdurma yapar. Diğer eksenlerde ise hızı yavaşlatır.

15. Kesin koordinatları ayarlarken adım kaybetmemek (step motorlarda) gerekir. Eğer adım kaçırma olduysa, yukarıdaki işlemler tekrarlanmalıdır.

16. Makine ayarlandıktan sonra, makine “Set Position”  kontrolleri kullanılmamalıdır. Çünkü yeni bir ayar makinanın kesin koordinat sistemini bozacaktır. En iyisi “Machine/Set/Position/Enable” ayarının disable şekline dönüştürülmesidir.

17. Eğer limit anahtarlarına soft limit’den (yazılımda tespit edilmiş sınır anahtarları) önce basılırsa çalışma alanı çok büyük olduğundan makineyi durdurur.

ÇALIŞMA OFSETLERİ

Eğer bir önceki adımlar doğru yapıldıysa, 3D gösterme ekranında, portakal renkli kutu makinenin X,Y,Z çalışma alanı limitlerini ve sarı renkli koni ile de X0,Y0 kesimin başlayacağı bölgeyi gösterir. Bu bölge limitleri içerisinde makine serbestçe dolaşabilir. Eğer “Soft Limits” (yazılım sınırlaması) etkinse bunun dışındaki hareketlerde motor durmaya doğru yavaşlayacaktır. Eğer “Set Position” kumandası aktif edilmişse makine kesin koordinatlarını değiştirecektir. Eğer bunlar olduysa, CNCUSB kontrolcüsü makinenin doğru pozisyonunu, soft limit ayarlarını, sabit takım sensörünü, takım değiştirme pozisyonlarını vs gereksiz kalacaktır. Bu nedenle makine limitleri ve çalışma limitlerinin doğruluğu çok önemlidir. “Machine/Set Position” kumandaları pasif yapılmakla istenmeyen limit değişimlerinin önüne geçilir. X0, Y0 nerede olursa olsun, Z0 daima işlenecek materyalin tepesidir. Aşağıda çalışma ofsetlerinin nasıl olacağı belirtilmektedir.

1.Kesilecek materyal tabla üzerinde herhangi bir yere konur. X ve Y eksenleri ile ilerletilerek nereden başlanacağı pozisyonu belirlenir. Genellikle bu nokta makinanın sol alt noktası veya tabla ortasıdır fakat her yer olabilir.

2. “Offset – Current XY” veya “Machine/Offset/Current XY” işletilir. Makine X, Y pozisyonu X0 ve Y0 olarak değişmiştir ve “W” kutusu işaretlenmiştir. “W” işaretlenmesi (etkinleştirilmesi) ofsetin uygulandığını gösterir. İşaretlenmemişse önceki ofsetler halen aktif demektir. Sadece koordinat sistemini gösterir.

3. Ofsetleri kaldırmak için (temizlemek) “Ofset – Zero” veya “Machine/Ofset/Zero” tıklanması yeterlidir.

4. X, Y ofsetleri artık ayarlanmıştır. Yavaşça Z ekseni aşağıya indirilir. Uç materyale dokunur. “Ofset – Current Z” veya “Machine/Ofset/Current Z” tıklanması yeterlidir. Z0 ofset ayarlanmıştır. Eğer Z0 materyalin tam üzerinde değilse aynı işlem tekrar uygulanır.

5. Çalışma ofsetleri ayarlanmıştır. G-kod yüklenip kesmeye başlanır. Bu işlemi birçok kere tekrarlamakta yarar vardır. Kesin koordinat sistemi kullanılmayabilir.

 

HOMİNG

Makine kesin pozisyonu Homing işlemiyle doğrulanır.

İlk kontroller:

-    “Machine/Set Position/Enable” işaretli olmalıdır.

-    “Machine/Soft Limits” işaretlenmemiş olmalıdır.

-    “Machine/Offset/Zero” ile iş ofseti silinir. Boş olmalıdır

-    “Machine/Tools/Zero Tool Offset” ile takım ofseti silinir. Boş olmalıdır

 

“Return Distance” geri dönüş mesafesini ölçme:

1.  Yavaşça X- eksenine hareket verilerek limit anahtarına çarptırılır. Makine duracak pozisyon gösterme ışığı kırmızıya dönecektir.

2.  “Machine/Set Position/Zero” işletilir. Yavaşça sıçratılarak ışık yanamadan bırakılır. Makine pozisyonu şimdi anahtarı bırakmak için ne kadar bir aralığa gerek var gösterir. Bu değer 0-5 mm arasındadır.

3.  Bu numarayı yazılıp diğer bütün eksen anahtarlarına uygulanır (X+, Y-, Y+, Z+)

4.  Kullanılacak değer olarak geniş aralık seçilmelidir. Bu mesafenin en az iki katı kullanılmalıdır. Bu geri dönüş mesafesidir örneğin: en büyük değer 1,4mm ise bu değer 2x1,4=2,8 olacaktır. Bunun yerine 3 mm kullanmak yeterlidir. Geri dönüş mesafesinin 1 mm’den küçük olması tercih edilmez.

5.  “Setting/Axes 3/Homing/Return Distance” ve  “Return Distance” yukarıdaki değerle doldurulur.

6.  Şimdi hangi pozisyonda olsun, “HOME” işlemi ile yerine gidecektir. Genellikle bu X0, Y0 değeridir.

7.  “Machine/Set Position/Zero” ile makinenin bütün eksenleri sıfıra döner.

8.  Z ise bu esnada yukarıda güvenlikli seviyedir. Kabaca tabla ile uç arasındaki mesafe bir cetvel ile ölçülür. Net bir numara olarak yuvarlanan bu sayı  “Machine/Set Position/User…” da Z değeri olarak kullanılır.

9.  “Machine /Set Position/Enable” işareti kaldırılır. Bundan sonra kesin koordinatların değişimine gerek yoktur.

10.  “Setting/Axes 3/Homing/Go To” bu pozisyona ayarlanır örneğin: X0, Y0, Z100

11.  “Setting/Axes 3/Homing/Speed”  hızlı geri dönüşü önlemek için ayarlanır.

12.  Genellikle Z ekseni ilk olarak home pozisyonuna geçer. Daha sonra X ve Y birlikte home pozisyonuna döner. Bunu ayarlamak için “Setting/Axes 3/Homing/Squence” ile Z ekseni için 1 diğer X ve Y ekseni için 2 seçilir.

13.  Home pozitif kenardan negatif kenara çekilebilir. (Z daima pozitiftir) bunun için “Setting/Axes 3/Homing/Direction” kullanılır.

14.  Şimdi limit anahtarına çarpana kadar X- sıçratılır (manuel hareketle). Pozisyon göstergeden okunur ve “return Distance” (geri dönüş mesafesi eklenir. Örnek göstergede X-85 okunduysa ve geri dönüş mesafesi 3 mm ise buraya -82mm yazılır. “Setting/Axes 3/Homing/Set Position/X”

15.  Şimdi limit anahtarına çarpana kadar Y- sıçratılır (manuel hareketle). Pozisyon göstergeden okunur ve “return Distance” (geri dönüş mesafesi eklenir. Örnek göstergede Y-50 okunduysa ve geri dönüş mesafesi 3 mm ise buraya -47mm yazılır. “Setting/Axes 3/Homing/Set Position/Y”

16.  Şimdi Z+ limit anahtarına çarpana kadar hareket ettirilir. Bu pozisyon göstergeden okunur. Ve buna geri dönüş mesafesi eklenir. Örneğin: gösterge Z120 ise ve geri dönüş mesafesi 3mm ise 117 mm yazılır. “Setting/Axes 3/Homing/Set Position/Z”. Bunun arkasında makine anahtara dokununcaya kadar hareket etmek vardır. Geriye hareket olur ve anahtar serbest bırakılır. “Set Position” değerlerini kullanarak kesin koordinat değerlerine gelir. Sonra makine “Go To” pozisyonuna geçer. “Settings/Axes 3/Homing/Enable” etkin hale getirilir. Şimdi bir hata durumunda e-stop’a basarak  homing durumuna getirmek için “Machine Home” denenir.