HOME

  

Step motor adımlaması ile ilgili  hesaplamalar

 

 

 

 

 

Step motor adımlaması ile ilgili  hesaplamalar

Makinenin doğru çalışabilmesi için aşağıdaki bir kaç eşitlikteki ayarların bilinmesinde yarar vardır. Cihaz üzerinde yazılı olan tablolara dikkat edilmelidir. Aşağıdaki tabloda mikro adımlama kullanılmamıştır.

 

adım  miktarı (her inch için)

standart hesaplamada Mach3 ve diğer CNC yazılımları her inçteki adım miktarını kullanır. Anlamı seçilen eksendeki 1 inclik (2,54 cm) hareket için gerekli olan motor adımıdır. Bu eşitlik seçimi yapılan motorun değil kullanılan vidalı mile ait bir özelliktir. Eşitlikte mikro adımlamanın bilinmesinde yarar vardır. Bu özellik ise motorun daha az güçle çalışması anlamına gelir.

Ilk sabit vidanın 1 inç hareket etmesi için gerekli olan dönüş miktarıdır. Ikincisi, elektronik devrenin ayarlaması ile elde edilen motor adımı veya mikro adımıdır. Bu değer birimsizdir, bir numaranın kesiridir. Eğer m ikro adımlama kullanılmayacaksa buraya tam sayıyı kesirsiz yazmak yeterlidir. Sonuç olarak, step motorun tam bir devrindeki adım sayısını bilmek yeterlidir.

Örnek 1: vida bir inç mesafede 5 turu, 1.8 derecelik step motorla 1/8 mikro adımlamayla dönüyor. (200 adımlık dönme için örnek 3 e bakın)

 

Her devir için adım miktarı

step  motorlar için yukarıdaki eşitlikler bir faktördür. Seçilen motora bağıldır. Bazı motorların her adımı farklıdır. Yukarıdaki eşitlik step motorun bir tam turu için ne kadar adım gerektiğini gösterir. Tipik step motorlar 1.8 derecelik açıya sahip olup tam bir turu 200 adımda tamamlar.

 

Örnek 2: bazı step motorların hareketleri çok küçük arttırımlarla olabilir. Aşağıdaki örnekteki motorda adımlama açısı 0.9 derece olarak  verilmiştir veya 400 adım.

 

 

Örnek 3: bir çok motorda adımlama açısı 1.8 derecedir veya 200 adımdır.

Adım veya frekans

Mach3 ayarlanırken, makinenin belirli hızlarda çalışabilmesi için clock çalışma hızının tanımlanması gerekir. Çalışma (clock)hızı çok düşük olduğunda ve makine hızı çok yüksek olduğunda makinanın performansına  büyük etkiler (adım kaçırma-sınırlı hız). Saatin hızıinç olarak hareket eden makinanın adım sayısının garantörüdür, ve maximum hızda da makina bir inç kadar hareket eder. (bilgisayarın hızı da aynı zamanda elektronik devrenin izin verilen çalışma hızının aşılmasına engel olur. Bilgisayar  muhakkak, Mach3 Dirivertest tool çalışırken denenmelidir.

 

Ilk olarak istenen, her dakikadaki inç olarak hızıdır. Bu keyfi bir değer veya step motor ayar hızından elde edilen bir sayı olabilir. Bazı makinelerin hızı, vida ve kayış sürücü mekanizmalarından ve sürtünmeden dolayı sınırlı olabilir. Bu üçlemden farklı değerler çıkabilir.

Ikinci istenen sabit ise, makinanın 1 inç hareketi için dönme miktarıdır. Bu değer 1. Eşitlikte,makinanın maximum hızda adım veya puls miktarıdır. Bu değer hz olarak veya khz olarak verilir.