HOME

   Resimlerle Mach3 Giriş ve çıkış ayarları

 

 

 

 

 

 

 Resimlerle Mach3 Giriş ve çıkış ayarları

 

Mach3 programının paralel port üzerindeki giriş ve çıkış sinyallerini ayarlamasıdır. Port üzerindeki belirgin işlemleri tanıtılmaktadır. Ofset ve referans sisteminin açıklaması yeralmaktadır. Homing (ilk başlangıç durumu) ve referans sinyalleri incelenmektedir. Ayrıca burada giriş ve sinyalleri de tanıtılmaktadır.

 

 

Diagnostik sekmesine basılarak aşağıdaki pencere görüntülenir.

 

Sarı çizgiler içerisinde açıklanması gerekli oldukça büyük bir bölüm vardır. Buradaki ledler yanarak sistem açıklamalarını ifade eder. Şu anda ekranda hiçbir led yanmamakla aktif hiçbir sinyal olmadığını belirtmektedir.

 

Konfigürasyondan ports and pinse girilir.

 

 

İnput signal (giriş sinyali) seçilir

 

Burada estop sinyalinden başkaca bir işaretleme yapılmadığı görülür

 

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi x-  ve x++  işaretlenir

 

Port numaraları pin 10 ve pin 11 işaretlenir.

 

Tablonun altındaki açıklamada yazıcı portunun pin 10-11-12-13 ve 15’in giriş uçları olduğu ve sadece bu 5 pinin kullanılacağı belirtilmiştir. Genellikle tek printer portu kullananlar için genel durum böyledir. (çift printer portu daha ileri uygulamalar için kullanılabilir)

Tablodaki x- ve x+ limit  anahtarlarını belirtir.

Bu seçimden sonra Ok düğmesine basılıp durum kaydedilip çıkılır.

 

Derhal iki limit anahtarının lambalarının yandığı görülür.

 

Resete basıldığında da bu sinyallerin lambaları sönmeyecektir. Sinyaller aktiftir.

 

Tekrar ports and pin sekmesine gelinir.

 

İnput sekmesi seçilir.

 

Active low seçeneği seçilmiş ise bunun anlamı bu noktadaki sinyalin sıfır voltta etkin olacağı anlamını taşır. Seçim yapılmamış ise active high seviyesidir ve bu noktadaki +5 voltluk seviye sinyal seviyesidir. (kullanıcının seçeneğine uygun bir tasarım olması amacıyla böyle bir seçenek sunulmuştur). Yazıcı portu bağlı olmadığında otomatik olarak +5 volt seviyesindedir.

Seçimden sonra Ok düğmesine basılır seçim tamamlanır.

 

Buradaki şekilde seçim kaldırılmış seviye active high yapılmıştır. İşlemin tamamlanabilmesi için Apply (uygula) düğmesine basılır.

 

Limit anahtarlarından birine basılmadığı için lambaların tümü şu anda sönüktür.

 

Limit anahtarlarından birine basar basmaz anında lambası yanar

Resete basılınca lamba sönecektir.

Home switchler aktif olduğunda ilgili ledleri yanar.

 

Settings sekmesine basılır. Over ride limits düğmesine basıldığında kırmızı ışığı yanar. Limit swichlerin durumunda değişiklik olduğunda (yanan led söndüğünde) override swichin ledi de sönecektir. Güvenli bir durum olduğu gözlenecektir. Burada hangi yöne doğru bir hareket olduğuna dikkat etmek gerekir.

 

 Auto limit override seçilirse,yeşil ışığı yanar.

Resete basıldığında override swich anahtarının ledi otomatikman yanar.

 

 Yukarıdaki Yanık olan limit swich ise

 

 söner. Over ride limits düğmesinin kırmızı ışığı da söner.  

Override düğmesi kapanmıştır. Reset düğmesine tekrar basılarak sistemin çalışması sağlanır.

 

Bu lambalar sistemin kontrolü için oldukça yararlıdırlar. Esas olarak burada ledlerden birinin yanmaması aktif olduğunu gösterir. Hiçbir düğmeye basılmama durumunda ledler yanmaz anlamı çıkarılır. Swichlerin aktif olduğu görülür. Limit swichlere çarpma olduğunda ilgili led sarı olarak yanar. Yine aynı şekilde home swichlere çarpma olduğunda ilgili ledler yanar.

 

Giriş sinyali sekmesine gidip

 

X++ ve X- bakıldığında buradaki x home swichinin kullanılmadığı görülür bunu pek çok kişi tercih eder.

 

X home seçildiğinde ki burada seçiliyor ve x- ile aynı pini kullanmaktadır.

 

 Bu pini 11 olarak yazmak gerekir. Bunun anlamı girişi ortaklaşa kullanıyor demektir. Kısacası bu pin zaman zaman home swich zaman zaman ise limit swich olarak çalışır demektir. Uygula (apply) işlemi yapılır çıkılır

 

 Resete basıldığı halde hala M1 home ledi yanmaktadır. Reset ledi kırmızı

 

 Resete basıldığı halde hala M1 home ledi yanmaktadır. Reset ledi yeşil

 

 Bunun sebebi yukarıdaki gibi x home’un işaretli olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun işareti kaldırılır

 

 Şimdi yukarıdaki ekrandaki led sönmüştür.

Ref x düğmesine basınca x ekseni hareket eder. Hareket swiche doğrudur. Swiche çarpma olunca(M1 limit ve M1 home ledi yanar) derhal ters istikamette swich kapanıncaya kadar hareket devam eder. Ledleri sönmüştür.

 

Ports and pin sekmesine geçilip

İnput (giriş) sinyallerine bakıldığında

 

 X ekseni için 3 seçenek olduğu bunların kullanılmasıyla limit ve home düzenlemelir yapılır tabi yukarıda bahsedildiği gibi bazı pinler ortak kullanılır (dönüşümlü). Bu uygulamalarda z ekseni hariç tutulmuştur. Çünkü z ekseni ilk açılışta her zaman yukarıda olmak durumundadır ki takım iş yüzeyine hiç temas etmesin istenir.

 

 Giriş sinyalleri bundan başka bir çok girişten oluşur. Örneğin input 1, 2, 3, 4 lojik bilgiler için referans ekranıdır. Probe ise digitizing için kullanılan bir giriştir. Thc plazma şalomaları için açma/kapatma ve şalomayı indirme ve kaldırma girişleridir.

Ayrıca bazı oem girişleri de mevcuttur. Bunlar kullanılan programa özellikler verilmek istendiğinde kullanılan seçeneklerdir. Şöylede söylenebilir, bazı işlemlerin başlatılması veya durdurması bunlar aracılığıyla oluşturulabilir.

Timing ise işmilinin devrini ölçmede kullanılır.

Profesyonel uygulamalarda buradaki kontrol pinlerin kullanılması istenirse 2 adet paralel porta ihtiyaç vardır (2 adet yazıcı portu).

 Çıkış sinyallerine (kontrol sinyallerine) bakılacak olursa,

 Yukarıdakiekrana dönüp, baktığımızda reset sinyali  kırmızı renkte yanıp sönmektedir. Burada resete basıp yeşil renge döndüğünü gördüğümüzde enable1  ledi yanmış olacaktır. Burada enable 1 seçilmiştir port 1 kullanılmıştır. 14 numaralı portta şimdi bir voltaj  (+5 volt)vardır ve bu kontrolde kullanılacaktır. Enable sinyali çıkış portu 14 numarayı kontrol edebilmesi için Enable sinyalleri, çıkış kontrol sinyallerine yetki vermek (işletmek) amacıyla kullanılır.

 

 Eğer işaretlenmemiş bir çıkış pini varsa buna bağlı olan enable işaretlenmiş olsa bu defa evrilmemiş bir çıkış sinyali alınacaktır.

Birçok kişi bu enable sinyallerini kullanmaz.

 

 Ports and pins’e geri dönülürse

 

 Burada 6 adet çıkış kontrolundan sonra 2 adet charge pump ve charge pump2 görülecektir. Bunlar step motorlara ait elektronik devrelerin kontrolünde ve benzeri kontrollerde kullanılır.

Yine burada current hi/lo  düğmesi bulunmaktadır. Motor sürücülerinin akımın az/yüksek olma durumunda (motorun dönmeme durumunda akım çekmesi) kontrol edilmesi gerekli olan yerler için kullanılır.

 

 6 adet çıkış sinyalinin dışında  chargepump ve chargepump2 düğmelerinden sonra output7- - - Output20’e kadar toplam 14 tane daha output sinyali mevcuttur. Sinyallerin  bulunduğu pinlerin aynı numarayı taşımamasına dikkat edilmelidir.

 İşmili ve sıvı kontrolu için tekrar yukarıdaki ekrana dönülür.

 

 İşaretli bölgedeki ayarlar işmiline ait ayarlardır. Spindle conrol işareti kaldırıldığında bundan böyle röle iş milini kontrol edecektir, uygulaya basılıp çıkıldığında

 

 Aşağıdaki output1 ledi yanıp sönerek işmili kontrol rölesinin çalıştığını gösterecektir.