HOME

   PHOTO V CARVE

 

 

 

 

 

 

Bu sayfada Profesyonel ve amatörlerin severek kullandığı Vectric yazılım şirketinin fotoğraf kazıma programı kullanımı açıklanmaktadır. (kedi mia'nın fotoğrafının işlenmesi )

 

Klavye kısayolları

Aşağıdaki kısayollar yazılımın daha hızlı ve kolay kullanılmasını sağlamaktadır.

Kısayol tuşu       Açıklaması

Z                       işin  Z ekseninden bakışını görüntüler

I                       izometrik görüntüde işi çevirir

F                      işi 3D penceresine sığdırır

 

 Ana Menü Seçenekleri

File (dosya)               View (görünüm)                Help (yardım)

    

 Adım 1

Resmi açmak- yazılım açıldığında ilk olarak open image seçeneği belirir. Load image düğmesi tıklanarak aşağıdaki

Diyalog kutusu açılır

Dosya aç- bu seçenek ile var olan (önceki) Photo Vcarve dosyalarını veya görüntü dosyalarını açmak mümkündür. BMP, JPG, GIF ve TIF uzantılı resim dosyalarını  açma imkanı verir.

PVC uzantılı dosyalar daha önceden yaratılmış olan Photo Vcarve  dosyaları olup, açıldığında 3D penceresinde görünür.

Bu dosyayı açmakla daha önceden hesaplanmış takım yollarıda birlikte açılmış olur. Diğer CAD dosyaları veya grafik yazılım

Paketleri (autoCAD gibi) orijinal boyutlarındave pozisyonlarında açılır. Açılmış olan tasarımdaki, çizimin ayarları otomatik olarak x ve y ekseninde oluşur. Materyalin gerçek boyutu X0, Y0 ve Z0 başlangıç noktalarında tanımlanır.

PhotoVCarve aynı zamanda BMP, JPG, TIF, PNG & GIF renkli pixel tabanlı resim formatlarını da açar.

Open düğmesine tıklamakla seçim 3D penceresine yüklenir ve  açılan resmin özelliklerini pixel olarak gösterir. Bu ekranda özel renkler şeffaf hale dönüştürülebilir

 

 

Make color transparent (renkleri şeffaflaştırma)- bu seçenek ile makinanın kesmesini arzulamadığınız bölgelerdeki renkler seçilerek şeffaflaştırılır. Sözgelimi bir portrede portre dışındaki şekillerin görünmesi istenmiyorsa dışarısı şeffaflastırılır.

Şeffaflaştırma seçeneğini kullanmak için,

Make color transparent seçeneği işaretlenir ve Select  düğmesi görünür hale getirilir..

Select düğmesine basıldığında ise farenin imleci resim üzerinde iken renk alıcı pipet (damlalık) şekline dönüşür.

Fare oynatılarak imlecin 3D penceredeki yeri değiştirilerek istenmeyen (şeffaflaştırılması istenen) bölge üzerine gelindiğinde farenin sol düğmesi tıklanır. Kolay anlaşılması açısından aşağıdaki resimde kedinin dışında kalan sarı renkli alanın yok edilmesi için bu işlem uygulandığında

Aşağıdaki şekilde

İstenmeyen alanlar yok edilmiş olur.

Bir resimin arka planında değişiklik yapılmak istediğinde resim TIF, BMP veya GIF formatında işlenmelidir.

Resimdeki sabit bölümler daha kolay işlenebilir.

JPG dosyaları çok popüler olmasına karşılık çok sıkıştırılmış (küçük dosyalar) olduğundan renklerin değişimi çok zayıf olmaktadır bu nedenledir ki işlenen resmin  kenarlarında çok hafif bir değişim görülür.

Adım 2

Set Material Size- Malzeme boyutunu ayarlama

Set Material Size seçeneği tıklanarak form açılır ve işin arzulanan boyutlara ayarlanması sağlanır.

 

Image Size – Resim boyutu

İşlenecek ebat ölçüleri girilir. En (X) ve yükseklik (Y) otomatik olarak ayarlanır. Bir ölçü verildiğinde resimdeki pixel numaraları ile orantılı olarak diğer boyut ölçülendirilir. İş boyutları kalıcı olarak 3D pencerede kalır. Resmin altında boyut görünür.

 

 

XY Origin Position- XY başlangıç pozisyonu

Bu seçenek işin nerede durduğunu belirler (dört köşede veya ortada) . Örnek olarak bir  tabak işlenmiş olsun, tabağa Photo Vcarve işlemi yapılmak istenirse örüntünün x ve y koordinatları girilir, tabak tabladan sökülmeden işlem yapılabilir.

Material Thickness- Malzeme kalınlığı

İşlenecek malzemenin kalınlığının girilidiği bölümdür.

Eger kesme derinliği malzeme kalınlığını aşarsa program hata mesajı verir.

Z Origin – Z orijin noktası

Takım ucu ile malzeme yüzeyi arasındaki  mesafeyi veya  makine tablası arasındaki mesafeyi gösterir. Bu programda özellikle düz yüzeyli malzemeler kullanılmalıdır ki makine her defasında Z yüksekliğini sabit tutabilsin

Units – Birim

Makinenin seçilecek metrik veya inç birimine göre çalışması için işaretlenecek alandır.

Apply- Uyula

Apply düğmesi tıklanarak seçimler sabitlenir ve diğer bir aşamaya geçilir.

Save file- Dosyayı saklama

Bu seçenek dosya saklama  diyalog penceresini açarak dosyaya .PVC uzantısı vererek istenilen alanda saklamayı kolaylaştırır.

 

 

Adım 3

Set Cutting Parameters- Kesme parametrelerini seçme

Kesme parametreleri seçeneğine basıldığında aşağıdaki form görünür

Select – Seçme

Seçme düğmesi tıklandığında takımların kayıtlı olduğu bilgiler görünür. Buradan istenilen takım seçilir, eklenir değiştirilir veya silinir.

Bu programda 3 tip takım kullanılır

     

 

V uç          kazıma ucu    yuvarlak başlı uç

 

Takımlar seçilirken hangi materyal ile çalışacağı dikkate alınarak uygun hız seçimi yapılmalıdır.

Carving Max Depth – Maksimum kazıma derinliği

Materyalin içine doğru olan maksimum kesme derinliğidir.

Kazıma derinliği, malzeme üzerindeki kazıma çizgileri ile de alakalıdır.

Örnek:

250mm x 250mm bir panel 90 derecelik V uç ile 1 mm derinlikte kazınırsa yüzeyde 2 mm genişlikte oluklar olşacaktır. Bu nedenle teorik olarak çizgi (hat) sayısı  125 (250/2) dir.

Derinlik 0,5 mm indirildiğinde oluklar 1 mm den daha dar olacaktır. Teorik olarak oluk sayısını arttırmak gerekir    250 (250/0,5).

Teoride fazla çizgi fazla detaylı yüksek çözünürlüklü sonuçtur. Bununla beraber diğer faktörler derinlik ayarına etki eder.

Malzeme detayları nasıl gösterir gibi bir soruya karşılık verilecek cevap şudur: prinç, plastik gibi materyaller işlendiğinde detaylar daha iyi görünür

Ama ahşap  özellikle sunta cinsi materyallarde çok fazla detay görünmez. Bu nedenlerden ötürü PRİNÇ işlenecek ise (50x50mm) derinlik 0,25 veya 0,5 mm arasında olmalıdır.

Ahşap panel işlenecek ise (300x300mm) derinlik 1 ila 1,5 mm arasında tutulmalıdır.

İnvert image seçeneği işaretlenirse açık renk olan bölgeler daha derin kazınır.

 

 

%25    kontrast                 %50     kontrast                      %  100 kontrast

Rapid clearance gap – Emniyetli hız aralığı

Kesicinin çekilip geri alınarak bir oluktan diğerine geçtiği yüksekliktir. Birçok işte bu mesafe çok küçük olarak tercih edilir.

Makine takımının bir oluktan diğer oluğa girişinde z ekseninde emniyetli bir şekilde daha az geri çekilmesi anlamına gelir.

Adım 4

Preview & Save Toolpath – Öngörünüş ve takım yolu bilgisini saklama

Hesaplanan takımyolu önceden görülerek malzemenin kesimden sonraki son hali nedir anlaşılabilir. 3D öngörüşü farklı malzeme tiplerine ve olukların renkli boyanması ile görülebilir.

 

 

Material – Malzeme

Malzeme listesi aşağıya kaydırılarak kullanılacak malzeme seçilir ve seçilecek renkle malzeme renklendirilir.

Bu alana malzeme eklemesi yapılabilir 

Preview Toolpath – Takımyolunun ön görünümü 

Seçilen takımyolunun malzeme üzerindeki kesimini gösterir.

Save Preview – Öngörünümü saklama

3D penceresindeki görüntü BMP, JPG veya GİF resim dosyası olarak saklanabilir.

Adding Custom Materials-Malzeme ekleme

Program kütüphanesi listesine basitçe bir kopyalama ile malzemenin (jpg, bmp veya gif) resmi yerleştirilir.

/Program files/PhotoVCarve/Textures/1_Wood etc.

Dosya içerisine aynı zamanda aşağıdaki gibi bir doku dosyası oluşturulur.

/Program files/PhotoVCarve/Textures/5_My_Shading_Textures

Not

Yeni bir malzeme eklendiğinde  PhotoVCarve tekrar başlatılmalıdır.

Gölgelendirilmiş dokular internetten bulunabilir. Clipart kütüphanesinden veya taranmış fotoğraflardan elde edilir.

İyi kaliteli sonuçlar için fotoğrafların 1000x1000 pixel olması gerekir

Taranan doku  resimleri olarak, işin uzun kenarına göre uyacak şekilde X ve Y eksenine orantılı oturur.

 

Estimated Machining Times – Yaklaşık işleme süresi

Bu özellik seçilmiş takım ve ilerleme hızına göre işin işlenme süresini belirtir. Sabit hız oranı ve oran faktörü kullanılarak belirlenir.

Times- Süre

Dakika olarak işleme süresidir

Rapid Rate- Sabit oran

Maksimum ilerleme hızı makinenin sabit hızda çalışması demektir, bu G0 or G00 hareketleri ile kullanılır

Scale Factor-Oran faktörü

3D takım yolu 3 eksen harekettir. Cnc makinede sadece ilerleme hızı etken değildir.  Bunun giderilmesi oran faktörünün ilerleme hızının çarpımı ile mümkündür.

programdaki diğer açıklamalara yer verilmemiştir. Kullanıcıların bunları doğal olarak bildiği düşünülmektedir.