HOME

 MACH3 CAM PROGRAMININ  AÇIKLAMASI  (Kullanım kılavuzu)

 

 

 

 

 

 

Özellikle amatörlerin seçimi olan CAM (Computer Aided Manufacturing) programı olan Mach3 hakkında var olan ingilizce kaynak anlaşılamadığından amatörlere yardımcı olmak amacıyla burada başlıklar halinde açıklanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda sorular forumlarda tartışılırken her başlayan konuya ivme kazandırma yerine önceki sayfaları okuma zahmetine katlanmadan doğrudan sorular sorarak ilerleme hızını kesmektedirler. Amacımız burada sorulara ve cevaplara yer vererek daha düzeyli bir bilgi kaynağı oluşturmaktır. Sorularınızı bekler başarılar dileriz.

 Başlıklar

 

 - Mach3 nasıl uyarlanır

 - mach3 Yükleme

 - Yeniden Başlatmanın önemi

 - Yüklenmiş programı test etme

 - Mach3 çöktüğünde sürücü testi

 - Sürücünün kurulumu ve kaldırılması

 - Mach3 Ekranları

 - Ekrandaki nesne çeşitleri

 - Sıçratma (Jogging, program dışı müdahale)

 - DRO ya veri girişi

 - Düğmelerin ve kısa yolların kullanımı

 - Sihirbazlar

 - Öğretme

 - MDI

 - G-code programı işletme

 - Takım yolunu izleme

 - Takım yolu göstergesini çevirme ve yakınlaştırma

 - Diğer ekran özellikleri

 - Mach3 ne kontrol edebilir

  -  Lojik sinyaller

 - Paralel port

 - Estop kontrolu

  -  Elektriksel gürültü

  -  Adım ve servo motorlar

  -  Eksen sürücü hesapları

  -  Step ve Dir sinyalleri nasıl işler

 - Limit ve Home anahtarları

 - Anahtarlar

 - Mach3 anahtarları nasıl paylaşımlı kullanır

  - Harekette referans pozisyonu

  - Diğer Home ve Limit anahtarların özellikleri ve ipuçları

  - İş mili kontrolü

  - Soğutucu

  -  Bıçak yön kontrolü

  - Digitize ucu

 - Lineer kod çözücüler

 - İş mili işaret palsları

   Şarj pompası – bir pals monitoru

   Diğer fonksiyonlar

  - Mach3’ü kullanıcı makinesine ve sürücülerine uyarlama

  - Makine frekansının tanımlanması

  -  Seçkin özelliklerin tanımlanması

   Kullanılacak giriş ve çıkış sinyallerinin tanımlanması

   Eksen ve iş mili sinyalleri kullanıma hazır

  -  Bıçak yön kontrolü

  - Digitize ucu

 - Lineer kod çözücüler

 - İş mili işaret palsları

   Şarj pompası – bir pals monitoru

   Diğer fonksiyonlar

 - İş milini ayarlama

  Soğutucu kontrolu

  İş mili rölesi kontrolu

  Motor kontrol

  Modbus iş mili kontrolu

  Genel parametreler

  Kasnak oranları

  Özel fonksiyon

 - Freze seçenek sekmesi

 - Test

 - Varsayılan ölçü birimini ayarlama

  - Motorların ayarları

  Her birim için adımın hesaplanması

  - Mekanik sürücünün hesaplanması

 - Motor adımlarını hesaplama

   Her dönüş için motor adımlarının hesaplanması

  Her motor döngüsü için Mach3 adımlarını hesaplama

 - Her birim için Mach3’ün adımları

 - Maksimum motor hızını ayarlama

 - Motor hızında pratik denemeler

  Motor maksimum hızının hesaplanması

  Bir birimdeki (inç-metrik) adımların otomatik seçimi

 - Atalet ve kuvvetler

  Farklı hızlanma değerlerinin testi

  Neden büyük servo hatalarından kaçınılıyor

  Hızlanma değerinin seçimi

 - Saklama ve eksenlerin testi

 - G28 Home bölgesi

  Sistem Kısayol tuşlarının  ayarlanması

  Boşluğu ayarlama

 - Bağlı ekseni ayarlama

  Takım yolunun Ayarı

  Başlangıç durumunun ayarlanması

 - Diğer Lojik elemanlarını tanımlama

 - Profil bilgileri nasıl saklanır

  Mach3 kontrolları ve bir parça programı çalıştırma

 - Makine kordinatları

  Ölçek

  Softlimits

  Sağlama (verify)

  Çap/yarıçap düzeltmesi

  “Move to” kontrolları

  MDI ve Teach kontrol ailesi

 - Elle çalıştırma kontrolü grubu

  Kısayol kullanma tuşları

  Paralel Port veya Modbus MPG hareketi

 - İş Mili kontrol ailesi

  Her dakika için akış birimi

  Paralel Port veya Modbus MPG hareketi

  - Gkodu ve takım yolu kontrol ailesi

 - Work ofset and tool table control family

   Work offsets (iş ofsetleri)

   Tools (takımlar)

   Ofset tablolarına doğrudan erişim

 - Rotational Diameter control family

   Limits and miscellaneous control family

   Input Activation 4

   Limitleri geçersizleştirme

   System Setting control family

  - Units  (birimler)

  Güvenli Z

  CV devamlı mode/açısal limit

  Offline

  Enkoder kontrol ailesi

  Otomatik Z kontrol ailesi

  -  Lazer tetikleyici çıkışı ailesi

  Özel kontroller ailesi

 - Sihirbazları kullanma

  -  Bir G kodları parça programını yükleme

  Bir program kısmi düzenlemesi

  Elle yazılmış bir programı girme

  Bir kısmi programı çalıştırmadan önce

 - Programın çalıştırılması

  Diğer dosyaları içe aktararak G kodu

- Koordinat sistemleri, takım tablası ve bağlayıcılar

   Makine koordinat sistemi

   İş ofsetleri

- Verilen orijin noktasına işin yerleştirilmesi

   Pratik bir makinede Home

   Takımların farklı boylarda olması hakkında?

- Önceden ayarlanabilen takımlar

     Önceden ayarlanamayan takımlar

-Offset değerleri nasıl saklanır

   Bir çok kopya çıkarma - Bağlantılar

-  “Dokunma”nın pratikliği

     Parmak frezeler

     Kenar bulma

 - G52 & G92 ofsetleri

     G52’yi kullanmak

     Kenar bulma

 - DXF, HPGL ve görüntü dosyalarını programa dahil etme (açma)

     Tanıtım

     DXF içe açma (import)

     Dosya yükleme

 - Katmanlar için aksiyon tanımlanması

     Çevirme seçenekleri

 - G kod üretme

     HPGL dosyasını içe alma (import)

    HPGL hakkında

     İçe alınacak dosyayı (import) seçme

     Parametreleri içe alma (import)

    G kodu dosyasını yazma

- Bitmap’ı içeri alma (import)  (BMP & JPEG)

   İçe alınacak dosyayı seçme

 - Rendering (sıvama) tipinin seçimi

  Tarama ve spiral rendering

  Nokta yayma sıvaması

 - G kod dosyalarını yazma

  Kesici uyumluluğu

  Uyumluluğun (compensation) açıklanması

  İki Çeşit kontür

  Malzeme kenar kontürü

  Takım yolu kontürü

- Lineer eksenler

  Döner eksenler

  Girişi ölçekleme

  Kontrollü nokta

  Lineer hareketin koordine edilmesi

  İlerleme oranı

  Yay hareketi

 - Soğutucu

  İşletme

  Birimler

  Şimdiki pozisyon

  Seçilmiş düzlem

  Takım tablosu

  Takım değiştirme

  Paletin mekik hareketi

  Yol kontrol işlevi

  Yorumcunun kontrollerle iletişimi

  Blok silme kontrolü

  Seçmeli program durdurma kontrolu

  Takım dosyası

 - Parça programların lisanı

  Parametreler (karakteristik  özellikleri)

  Koordinat sistemleri

  Bir hattı (satırı) formatlama

  Satır numarası

- Alt program etiketleri

  Kelime

  Sayılar

  Parametre değeri

  İfadeler ve Binary(ikili)  işlemler

  Birli (unary) operasyon değeri

  Parametre ayarları

 - Açıklama ve mesajlar

  Tekrarlanan maddeler

  Madde sıralaması

  Kumandalar ve Makine yöntemleri

  Modal gruplar

  G kodları

 - Sabit lineer hareket–G0

  İlerleme hızındaki doğrusal hareket–G1

  Yaydaki (kavis) İlerleme hızı–G2 ve G3

  Yarıçap format yayı

  Yay formatı merkezi

- Üzerinde durma–bekleme–G4

  Koordinat sisteminin takım bilgilerini ve iş ofset tablosunu ayarlama–G10

  Saat yönünde ve saat yönünün tersinde dairesel alan boşaltma (cep boşaltma)-  G12 ve G13

  Çıkış ve Kutup (polar) moduna giriş-G15 ve G16

  Düzlem seçimi–G17, G18 ve G19

  Uzunluk birimi-G20 ve G21

  Home durumuna dönme–G28 ve G30

 - Referans eksenleri   G28.1

  Düz sonda (mil) – G31

  Düz sonda kumandalarını kullanma

  Örnek kod

  Kesici yarıçap uygunlaştırması – G40, G41 ve G42

  Takım boyu ofsetleri – G43, G44 ve G49

  Ölçek faktörleri  G50 ve G51

  Geçici Koordinat sistem ofseti – G52

 - Kesin koordinatlarda hareket-G53

  Koordinat sistemi iş ofsetini seçme-G54 den G59 & G59 P~

  İz kontrol modunun ayarı–G61 ve G64

  Koordinat sistemini döndürme–G68 ve G69

  Uzunluk birimleri–G70 ve G71

  Hazır çevrim–Yüksek hızlı gagalayarak delme G73

  Modal hareketi iptal etme–G80

  Hazır çevrim–G81 den G89 kadar

  Başlangıç ve hareketler arasında

  G81 döngüsü

  G82 döngüsü

  G83 döngüsü

 - G89 Döngüsü

  Uzaklık modunu ayarlama–G90 ve G91

  I J modu ayarlama–G90.1 ve G91.1

  G92 ofsetleri–G92, G92.1, G92.2, G92.3

  İlerleme hızı ayarı modu–G93,G94 ve G95

  Hazır çevrim dönüşüm seviyesi-G98 ve G99

  M kodlarının oluşturulması

  İşmili kontrolu–M3, M4, M5

  Takım değiştirme–M6

  Soğutucu kontrolu–M7, M8, M9

 - İlk satırdan tekrar çalıştırma – M47

  Geçersiz kontrol  -M48 ve M49

  Alt programları çağırma – M98

  Alt programlardan geri dönme

  Makro M-kodları

  Makro genel incelemesi

  Diğer giriş kodları

  Besleme oranını (ilerleme) ayarlama–F

  İşmili hızı ayarı – S

  Takım seçme – T

  Hataları ele alma

  İşlem sıralaması

 

 

Konu burada tamamlanmıştır. Katkıda bulunmak isteyenler

ve sorusu olanlar e posta adresimizden ulaşabilirler

Başarılar.