HOME

   G KODLARI-II

 

 

 

 

 

Kod

Açıklama

Freze işlemi

Torna işlemi

Açıklayıcı bilgi

 

( M )

( T )

 

G00

Hızlı

konumlandırma

 

M

T

2 veya 3 eksenli hareketlerde, G00 (G01’in aksine) başlangıç ve bitiş noktaları arasında düz bir harekette bulunmaz. Her eksen maksimum hızında, vektör gibi davranır. Kısa vektör genellikle ilkin tamamlanır. Yakında bulunan engeller sebebiyle çarpma olabilir ve takım kırılabilir programcının bunu dikkate alması gereklidir. Kısa vektörler önce işlenir.

G01

Doğrusal enterpolasyon

 

M

T

Kesme esnasındaki ilerleme hızını belirlemek müşterek işlemlerden biridir. Program başlangıç ve bitiş noktalarını belirler, kontrol otomatik olarak (enterpolasyonu) doğrunun ortasından geçecek ortak noktaları bulur. Kontrol, açısal hızı hesaplayarak hangi eksendeki motorun dönmesi gerekiyorsa ona iletir. Bilgisayar saniyeler içinde binlerce hesaplama yapar, motorların her giriş için hızlı tepki vermesini sağlar. Böylece takımyolunu verilen iilerleme hızında çok küçük limitlerde oluşturur.

 

G02

Dairesel enterpolasyon, saat yönünde

M

T

G01’e benzer bir durumdur. Kontrol orta noktaların ara değerini bular ve step veya servo motorların ilerleme vidalarını çevirmeleri doğru pozisyonlamayı ayarlar. Bu işlem, dakika içerisinde binlerce defa tekrarlanarak takımyolu oluşturulur. G02, çok küçük limitler içinde olan dairesel bir enterpolasyondur. Bütün şartlar doğru olduğunda freze işlemi için hassas bir enterpolasyon olup, delme işleminde ve hassas boring işleminde kullanılır.

 

G03

Dairesel enterpolasyon, saatin tersi yönünde

M

T

G02 benzeridir.

 

G04

Bekleme(kalma)

M

T

Adres bilgilerini bekleme periyodundan alır. Bekleme periyodu kontrol parametrelerinde tanımlanmıştır, milisaniye olarak ayarlanır. Bazı makineler X1.0 (saniye) veya P1000 (mili saniye) kullanır, burada her ikisi de eşittir.

Bekleme süresini seçme: sıklıkla işmilinin son bir dönüşü veya son ik tam dönüşüdür. Bu süreç 1 saniyeden kısadır. İyi hesaplanmadığında çok fazla zaman harcanması sözkonusudur.

 

G05 P10000

Yüksek hassasiyetli kontür (çevre) kontrolü

(HPCC)

M

 

Kontür frezeleme işinde en iyi eksen hızlanma ve yavaşlama işlemi için tampon ve benzetim işlemi uygular

 

 

G05.1 Q1.

AI Gelişmiş önizleme kontrolü

M

 

Kontür frezeleme işinde en iyi eksen hızlanma ve yavaşlama işlemi için tampon ve benzetim işlemi uygular

 

G06.1

Düzgün olmayan talaşlı işlem

M

 

Karmaşık eğrili ve dalgalı olan, düzgün olmayan talaşlı işlemi aktif eder.

 

G07

Hayali eksen tanımı

M

 

 

 

G09

Tam durdurma kontrolü,

Geçici

M

T

G61 bunun tipik sürümüdür

 

G10

Programlanabilir veri girişi

M

T

İş koordinatlarını ve takım ofsetini değiştirir

 

G11

Veri yazımı iptali

M

T

 

 

G12

Tam-daire enterpolasyon

Saat hareketi yönünde

M

 

360 derecelik keskin yarıçaplı enterpolasyonlarda takımın içeride veya dışarıda olmasını belirler

 

G13

Tam-daire enterpolasyon

Saat hareketi tersi yönünde

M

 

360 derecelik keskin yarıçaplı enterpolasyonlarda takımın içeride veya dışarıda olmasını belirler

 

G17

XY düzlem bölgesi

M

 

 

 

G18

ZX düzlem bölgesi

M

T

1960-200 yılları arasında kullanılmış olan cnc ‘lerde ZX düzlemi kullanılmıştır. G17, G18, G19 kodları kullanılmamaktadır.

 

G19

YZ düzlem bölgesi

M

 

 

 

G20

İnç olarak programlama

M

T

 

 

G21

Milimetre olarak programlama

M

T

 

 

G28

Home pozisyonuna dönme (makine sıfır, machine referans noktasına)

M

T

Takımın orta noktasına göre, tanımlanmış X Y Z adresini alarak makine sıfır pozisyonuna gider. Bunlar, sıfırlama sözcüğünün bir parçasıdır, makine sıfırı değildir.

 

G30

İkincil home pozisyonuna dönme (makine sıfır, machine referans noktasına)

M

T

Eğer makinede birkaç ikincil nokta varsa (P1 den P4 kadar) isteyerek tanımlanmış, belirlenmiş bir P adresi alır. Takımın orta noktasına göre, tanımlanmış X Y Z adresini alarak makine sıfır pozisyonuna gider. Bunlar, sıfırlama sözcüğünün bir parçasıdır, makine sıfırı değildir.

 

G31

Fonksiyonu atlama (prob kullanarak ve takım boyu ölçme ile)

M

 

 

 

G32

Tek-nokta diş açma,

 

T

Tek nokta diş açma için otomatik işmili senkronizasyonu dışında G01 lineer enterpolasyon benzeridir.

 

G33

Sabit hatveli diş açma

M

 

 

 

G33

Tek-nokta diş açma,

 

T

Bazı torna kontrolları G33 modunu G32 yerine tercih eder.

 

G34

Değişken hatveli diş açma

M

 

 

 

G40

Takım yarıçap

Dengelemenin kapatılması

M

T

Kesici yarıçap dengelemesini kapatır. G41 ve G42 ile iptal eder

 

G41

Takım yarıçap

Dengeleme sola doğru

M

T

Frezenin sola doğru hareketi için, kesici yarıçap dengelemesini açar.

Frezeleme: G41 tarafından uygunluğu belirlenen verilen sağ sarmallı kesici ve M03 işmili yönü ile aşağıya doğru frezeleme yapılır. Yarıçap ofset değerlerinden bir adres alır (D veya H)

Tornalama: tornada çoğunlukla D ve H adresleri gerekmez.

Frezelemede kısmen otomatikleştirmede ve CAM programlarını daha müşterek yapmak için G41 ve G42 kullanılır. CAM programları kullanıcıya sıfır çaplı kesiciler kullanmasına izin verir.

 

G42

Takım yarıçap

Dengeleme sağa doğru

M

T

Normal frezeleme için, sağ yöne, takım yarıçap dengelemesini açar. Benzer sonuç G41 de verilmiştir.

G42, sağ sarmalli kesici ve M03 işmili hızını geleneksel frezeleme için uygular.

 

G43

Takım yükseklik ofseti dengelemesi

Negatif

M

 

Genellikle H adresini alarak takım ofset kayıt değerlerini çağırır. Bu değer negatiftir, çünkü bu gösterge çizgi pozisyonuna eklenecektir. G43 genellikle çok kullanılan sürümdür.

 

G44

Takım yükseklik ofseti dengelemesi

Pozitif

M

 

Genellikle H adresini alarak takım ofset kayıt değerlerini çağırır. Bu değer pozitiftir, çünkü bu gösterge çizgi pozisyonundan çıkartılacaktır. G44 nadiren kullanılan sürümdür.

 

G45

Eksen ofset tek artırımı

M

 

 

 

G46

Eksen ofset tek azaltımı

M

 

 

 

G47

Eksen ofset çift artırımı

M

 

 

 

G48

Eksen ofset çift azaltımı

M

 

 

 

G49

Takım boyu ofseti dengelemesi iptal

M

 

G43 veya G44’ü iptal eder.

 

G50

Maksimum işmili hızı tanımı

 

T

S adresi sayısını alır ve bunu devir olarak yorumlar (rpm). Bu özellik olmaksızın, G96 modu işmilini son hızında kontrolsüz çevirir.

 

G50

Ölçekleme fonksiyonunun iptali

M

 

 

 

G50

Pozisyon kaydı

(vektör programlama sıfırdan takım ucuna kadar)

 

T

Pozisyon kaydedici, kontrolün pozisyonla ilgili bilmek istediği takım pozisyonu koordinat sistemi ile alakalı orijinal metotlardan biridir. Çok fazla müşterek programlanmaz. G54 den G59 arası kullanım daha yeni iyi bir metotdur.G50 ye kadar olanlar torna ile G92 freze ile ilgilidir. G adresler her ikisindede geçerlidir. Pozisyon kaydedici, halen referans noktasını kaydırmayı programlamada kullanışlıdır.

 

G52

Lokal koordinat sistemi (LCS)

M

 

Program geçici olarak sıfır noktasından yeni bölgeye kaydırma yapar. Bu bir ofsetten diğer ofsete anlamına gelebilir. Örnek: malzeme x140.0 Y170.0 noktasına yerleştirildiyse, G54 aktif edilmekle, G52 X140.00 Y170.0 ile program sıfırdan bu koordinatlara gider. G52 X0 Y0 ise programı G54 den sıfır noktasına taşır (ofseti düşürerek).

 

G53

Makine koordinat sistemi

M

T

Kesin koordinatlar (X, Y, Z, A, B, C), referanslarıyla birlikte makine sıfır noktasına göre alınır. Takım değiştirmede faydalı olabilir. Tipik olmayan ve sadece kesin modda,

sonraki bloklar açıkça programlanmamış olsa bile gibi yorumlanır G54de gibi yorumlanır.

 

G54 to G59

İş koordinat sistemi (WCSs)

M

T

Pozisyon kayıtlarına (G50 ve G92) genişçe yerleştirilebilir. Her eksen demetinin program sıfırı doğrudan makine sıfırı ile ilişkisi vardır. Standart 6 demet G54, G55, G56, G57, G58, G59 dur, ilave uzantılarıyla 48 adettir.

 

G54.1 P1 to P48

Genişletilmiş iş koordinat sistemi

M

T

48 e yakın iş koordinat sistemi (wCS) yanında 6 adet (G54 – G59) daha bulunmaktadır.

 

G61

Tam durdurma kontrolu, tipik

M

T

G64 ile iptal edilir. Tipik olmayan sürümü G09 dur.

 

G62

Otomatik köşeyi geçersiz kılma

M

T

 

 

G64

Varsayılan kesme modu (iptal, kesin durdurma, mod kontrolu)

M

T

G61 i iptal eder.

 

G70

Sabit döngü, çoklu tekrarlayan döngü son işlem için (kontür dahil)

 

T

 

 

G71

Sabit döngü, çoklu tekrarlayan döngü kaba işlem için (z eksen ağırlıklı)

 

T

 

 

G72

Sabit döngü, çoklu tekrarlayan döngü kaba işlem için (x eksen ağırlıklı)

 

T

 

 

G73

Fixed cycle, multiple repetitive cycle, for roughing, with pattern repetition

 

T

 

 

G73

Gagalama delme döngüsü-yüksek hızda (geri çekmeden)

M

 

Sistem parametreleri içerisinde geri çekilme yapar.

Talaş birikmemesi ana sebeptir. G83 ile karşılatırılır.

 

G74

Gagalama delme döngüsü torna için

 

T

 

 

G74

Freze için vurma döngüsü, sol diş için, M04 işmili yönü

M

 

G84 deki nota bakın.

 

G75

Torna için, gagalayarak kanal açma döngüsü.

 

T

 

 

G76

Freze için hassas boring döngüsü

M

 

İş mili durdurma, takımı çıkarmak için merkezden kaydırma dahil.

 

G76

Torna için diş açma döngüsü, çoklu tekrarlayan döngü

 

T

 

 

G80

Hazırlanmış döngüyü iptal

M

T

Frezeleme: G73, G81, G83 gibi döngüleri keser. Z-ekseni ilk seviyeye veya R seviyesine programlandığı gibi döner.

Tornalama: genellikle tornada gerekmez.

 

G81

Basit delme döngüsü

M

 

Delik içinde kalma yoktur.

 

G82

Bekletmeli delme döngüsü

M

 

P adresinde tanımlanan birkaç saniyelik bekleme süresi ile deliğin dip kısmında bekleme. Deliğin altındaki bu işlem önemlidir. Temiz bir delik çıkartır. Bekleme süresi G04 ile ilgilidir.

 

G83

Gagalamalı delme döngüsü (gagayı tam çekme)

M

 

Her gagalamadan sonra R seviyesine döner. Kanal içerisindeki talaşı çıkarmak bakımından önemlidir. G73 le karşılaştırın.

 

G84

Tapping cycle, righthand thread, M03 spindle direction

M

 

G74 ve G84, çok sert olmayan takım tutucularla sağ ve sol diş çekmedir,

 

G84.2

Vurma döngüsü, sağ diş, M03 işmili yönünde, bükülmez takım tutucuyla

M

 

Kalıcı vurma senkronizasyon hızıdır ve ilerlemesi sarmal dişliye bağlıdır. İşmili ilerleme hızı mikron seviyesinde olup açısı senkronizedir. Bu nedenle sert takım tutucu kullanılması gerekir. Bu özellik eski makinalara uymaz G74/G84 için vurma kafası olan makine olması gerekir.

 

G84.3

Vurma döngüsü, sol diş, M04 işmili yönünde, bükülmez takım tutucuyla

M

 

SG84 ve G84.2 notlarına bakın.

 

G85

Boring döngüsü, içeri doğru, dışarı doğru

M

 

Raybalama için güzel bir döngü.

Bazı durumlarda tek noktalı boring takımılarına uygundur. Derin kesimlerde geriye çıkarken oluşan kesim kötü bir yüzey kesimine sebep olmasına rağmen G76 yerine kullanılır.

Deliğin altında bekletilmek isteniyorsa G89a bakın. 

 

G86

Boring döngüsü, içeri doğru / işmili durdurma / hızlı dışarı

M

 

Boring bar dışarı çıkarken hafif bir iz bırakır bunun için G76 yerine kullanılır.

 

G87

Boring döngüsü, ters boring

M

 

Ters boring içindir. İlk seviyeye döner (G98); bu döngü G99 döngüsünü kullanmaz çünkü onun R seviyesi parçadan uzaktadır işmili kafasından ayrılır.

 

G88

Boring döngüsü, içeri doğru / işmili durdurma / elle kontrol

M

 

 

 

G89

Boring döngüsü, içeri doğru, devam, dışarı doğru

M

 

G89, G85 benzeridir delik altında bekleme eklenmiştir.

 

G90

Kesin programlama

M

T (B)

Pozisyonlama referansla sıfırın bir parçası olarak tanımlanmıştır.

Frezede: daima üstte

Tornada: bazen yukarıda (Fanuc B tip grubunda ve benzeri tasarımlılarda) birçok tornada üzerinde (Fanuc A tip grubunda ve benzeri tasarımlılarda) G90/91 kesin arttırımlı modda kullanılmamıştır. Yerine U ve W arttırımlı adresler ve X ile Y kesin adresler olmuştur.

Bu tür tornalarda, G90 kaba iş için sabit döngüdür.

 

G90

Sabit döngü, basit döngü, kaba işlem için (Z-eksenine öncelik verilerek)

 

T (A)

Yukarıdaki program işlemediğinde kullanılır.

 

G91

Arttırımlı programlama

M

T (B)

Pozisyonlama önceki pozisyona referans alınarak tanımlanmıştır.

Frezede: daima yukarıda.

Tornada: bazen yukarıda (Fanuc B tip grubunda ve benzeri tasarımlılarda) birçok tornada üzerinde (Fanuc A tip grubunda ve benzeri tasarımlılarda) G90/91 kesin arttırımlı modda kullanılmamıştır. Yerine, U ve W arttırımlı adresler ve X ve Y kesin adreslerdir. Bu tür tornalarda, G90 kaba iş için sabit döngüdür.

 

G92

Pozisyon kayıt (vektörü sıfırdan takım ucuna kadar programlama)

M

T (B)

Aynı sonuç bilgileri G50 pozisyonunda kayıtlıdır.

Frezede: daima üstte

Tornada: bazen yukarıda(Fanuc B tip grubunda ve benzeri tasarımlılarda) fakat birçok tornada üzerinde ( Fanuc A tip grubunda ve benzeri tasarımlılarda) G50 pozisyon kayıtçısıdır.

 

G92

Diş açma döngüsü, basit döngü

 

T (A)

 

 

G94

Dakikadaki ilerleme oranı

M

T (B)

Tip A grubundaki tornalarda G98 dakikadaki ilerleme hızı olarak kullanılır

 

G94

Kaba işlem için sabit döngü, basit döngü (X-ekseni öncelikli)

 

T (A)

Yukarıdaki dakikadaki ilerleme hızı işlemediğinde kullanılır.

 

G95

Her dönüşteki ilerleme oranı

M

T (B)

Tip A grubundaki tornalarda G99 dönüşteki ilerleme hızı olarak kullanılır.

 

G96

Sabit yüzey ilerleme hızı(CSS)

 

T

Sabit yüzey hızında çalışmak için işmili hızını otomatik olarak değiştirir. Hız ve ilerlemeye bakar. S adresini tamsayı olarak alır, bu G20 modunda veya G21 modunda değerlendirilir.

 

G97

Sabit işmili hızı

M

T

S adresini tam sayı olarak alır ve devir/dakika olarak yorumlanır. Eğer herhangi bir mod programlanmamışsa, varsayılan bir hız modu yoktur.

 

G98

Kapalı bir döngüde ilk z seviyesine gelme

M

 

 

 

G98

Dakikadaki ilerleme oranı (grup tipi A)

 

T (A)

Tip B grubunda, G94 deki her dakikadaki ilerleme oranıdır.

 

G99

Kapalı bir döngüde R seviyesine gelme

M

 

 

 

G99

Dakikadaki dönüş oranı (grup tipi A)

 

T (A)

Tip B grubunda, G95 deki her dönüşteki ilerleme oranıdır.